Pensioenfonds investeert in crypto Australië loopt voorop in cryptocurrency adoptie

Traditionele financiële instellingen en pensioenfondsen in ons land zijn nog erg huiverig als het gaat over crypto. In Australië maar ook in andere landen kijkt men daar toch anders naar. In het buitenland worden daar dan ook al flinke stappen in gezet. Neem bijvoorbeeld het grote Australisch pensioenfonds Rest Super. Het fonds heeft besloten om te gaan investeren in Crypto. Australië loopt hiermee redelijk voor op in de bredere adoptie van crypto-currency in de financiële wereld.

Middellange termijn investering

Het pensioenfonds maakte onlangs tijdens een algemene ledenvergadering bekend dat zij een deel van de fondsen die door hen worden beheerd, willen gaan investeren in cryptocurrency waaronder Bitcoin. Het zou hierbij gaan om een herverdeling van de portefeuille.

Het Australische pensioenfonds Rest Super loopt hiermee zeker voorop in de wereld van pensioenfondsen. Het is een van de eerste grote pensioenfondsen van de wereld die zich gaat oriënteren op de cryptomarkt. Tijdens de ledenvergadering gaf de chief investment officer van het pensioenfonds aan dat alhoewel de cryptomarkt uiterst volatiel blijft, men wel een deel van de 60 miljard Euro aan die zij beheren in crypto-currency wil gaan investeren.

Beheerders van het pensioenfonds verklaarden aan Business Insider dat zij in goed overleg met elkaar om niet voor de lange termijn te gaan, maar juist middellange termijn investeringen willen gaan doen. Hiermee hopen zij genoeg rendement te gaan behalen voor het pensioenfonds.

Cryptocurrency adoptie Australië

Verkenning van cryptomarkt

Het pensioenfonds is momenteel de cryptomarkt aan het verkennen voor een bredere cryptocurrency adoptie. Fondsbeheerder Andrew Lill vertelde dat zij dit doen ze door de mogelijkheden van diverse soorten activa te bekijken. Hierbij zal men naast de mogelijkheden ook de diverse voor- en nadelen van deze activa in kaart brengen.

Hij zei ook dat men nog steeds met de regelgevings- en veiligheidsaspecten heeft te maken. Hier zal men dan ook terdege rekening mee moeten houden. Uiteraard zal ook het te verwachtte rendement een zeer belangrijke rol spelen. Nadat het onderzoek is afgerond, zal er vervolgens in een later stadium dan een definitieve keuze worden gemaakt in welke activa men daadwerkelijk gaat investeren. 

Cryptocurrency adoptie in Australië

Cryptocurrency adoptie in Australië 

Het lijkt erop dat er steeds meer grote fondsen uit Australië maar ook in diverse andere landen zich op dit vlak aan het oriënteren zijn en overwegen om tot te treden tot de cryptomarkt. Dit is gezien de goede prestaties van veel koersen niet zo heel gek natuurlijk. De beslissing van Rest Super om toe te treden tot de cryptomarkt wordt door velen dan ook gezien als één van de stappen die momenteel worden gezet naar een brede cryptocurrency adoptie. 

Zo is ook de Commonwealth Bank, de grootste bank van Australië, diverse plannen op dit vlak aan het uitwerken van de cryptocurrency adoptie. Het is de bedoeling dat klanten van de bank binnenkort de mogelijkheid krijgen om direct via de bank-app cryptomunten kunnen kopen, verkopen en te bewaren. De Commonwealth Bank heeft hiermee een primeur in Australië. Het is de eerste bank in het land die dit mogelijk maakt aan hun gebruikers. Er zijn zo’n 6,5 miljoen klanten die gebruik maken van de bank-app.

In de komende weken zal de bank een pilot starten waarbij de klanten toegang krijgen tot 10 verschillende cryptomunten. Enkele voorbeelden hiervan zijn Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether en Litecoin. De bank geeft aan dat in de loop van volgend jaar extra functies aan de app zullen worden toegevoegd. Mogelijk dat er dan ook een uitbreiding van het aantal cryptomunten zal plaatsvinden.

Deze bredere cryptocurrency adoptie is onomkeerbaar. In veel landen zien we dat de cryptocurrency adoptie dan ook flink toeneemt. In Nederland, waar de financiële dienstverlening een van de pijlers van de economie is, zijn we echter nog lang niet zo ver met de cryptocurrency adoptie. De overheid maar ook de verschillende financiële instellingen en pensioenfondsen in ons eigen land zouden dan ook een voorbeeld aan landen zoals Australië moeten nemen. Of dit al op korte termijn zal gebeuren is echter nog maar de vraag. 

https://www.youtube.com/watch?v=cB-T0DfG7XM

Plaats een reactie