ECB gaat van start project ontwikkeling digitale euro

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft een grote stap gezet richting de ontwikkeling van een digitale euro. De ECB heeft aangekondigd van start te gaan met een onderzoeksfase van het project die maximaal twee jaar gaat duren. Vervolgens zal gekeken worden of het project doorgang gaat krijgen.

De ECB beweert beter dat de digitale euro beter zal zijn dan Bitcoin. Er zijn geen technische obstakels geïdentificeerd tijdens de voorbereidende experimentfase. De ECB bereidt zich zo voor op ‘de mogelijke uitgave van de digitale euro.

Onderzoeksfase digitale euro

De ECB is al geruime tijd aan het praten over de mogelijkheden voor een digitale munt. Deze moet een stabiel alternatief gaan worden voor cryptomunten zoals Bitcoin. Daarnaast zou een digitale euro op termijn kunnen gaan dienen als alternatief voor contant geld. De Raad van Bestuur van de ECB heeft besloten de onderzoeksfase van een digitale euro project te starten. Het is nog maar negen maanden geleden toen het rapport over een digitale euro gepubliceerd werd. In de tijd die verstreken is werden verdere analyses uitgevoerd, input gevraagd, en experimenten uitgevoerd. Dit alles met bemoedigende resultaten.

De president van de ECB, Christine Lagarde, claimt dat dit alles ertoe leidde om een versnelling hoger te schakelen en te starten met het digitale europroject. ‘Ons werk heeft het doel ervoor te zorgen dat tijdens het digitale tijdperk bedrijven en burgers toegang blijven houden tot de veiligste vorm van geld: geld van de centrale bank.’

‘We zullen in overleg gaan met het Europees Parlement en andere Europese besluitvormers en hen regelmatig informeren over onze bevindingen. Burgers, handelaren, en de betalingssector zullen ook worden betrokken’, zegt de voorzitter van de High-Level Task Force en ECB-bestuurslid Fabio Panetta. De samenwerking met het Europees Parlement is ook nodig om licht te werpen op de wijzigingen in het wetgevingskader van de EU die nodig kunnen zijn.

Tijdens de onderzoeksfase zal de Europese Centrale Bank zich gaan richten op zaken als hoe de valuta veilig en gemakkelijk te gebruiken is en hoe deze wordt gedistribueerd. De Europese Centrale Bank stelde dat de elektronische euro moet voldoen aan de behoeften van Europeanen en illegale activiteiten zoals het witwassen van geld moet helpen voorkomen, maar tegelijkertijd de stabiliteit van het financiële systeem en het monetaire beleid niet in gevaar mag brengen.

Digitale euro - ECB

Doel van onderzoeksfase

De onderzoeksfase is bedoeld om de belangrijkste problemen met betrekking tot ontwerp en distributie aan te pakken. Een digitale euro moet aan de behoeften van de Europeanen voldoen, maar tegelijkertijd ook illegale activiteiten en ongewenste effecten op de financiële stabiliteit en het monetair beleid voorkomen.

De bank claimt dat de digitale euro contant geld zal aanvullen, niet vervangen. Gedurende de onderzoeksfase van het project wordt er een focus gelegd op een mogelijk functioneel ontwerp dat gebaseerd is op de behoeften van de verschillende gebruikers. Het omvat focusgroepen, prototyping en conceptueel werk. Een marktadviesgroep en de Euro Retail Payments Board zal tijdens de onderzoeksfase rekening houden met de mening van potentiële gebruikers en distributeurs van de digitale euro.

In het onderzoek wordt verder onderzocht welke gebruiksgevallen een digitale euro moet bieden, en deze gebruiksgevallen moeten voldoen aan de doelstelling van ‘een toegankelijke, risicoloze, en efficiënte vorm van digitaal centrale bank geld,’ volgens Panetta. Hiervoor wordt ook de mogelijke impact van een digitale euro op de markt worden beoordeeld. Factoren hiervoor zijn onder andere de mogelijkheden om de privacy te waarborgen en risico’s voor de burgers van het eurogebied, tussenpersonen en de economie in het algemeen te vermijden.

Digitale euro van ECB

Digitale munt als alternatief voor cryptomunten zoals Bitcoin

De centrale bank is erg sterk van mening tegenover Bitcoin, door te stellen dat ‘een digitale euro-kerninfrastructuur milieuvriendelijk zou zijn: voor de architecturen die werden getest, de stroom die werd gebruikt om tienduizenden transacties per seconde (tps) is verwaarloosbaar in vergelijking met het energieverbruik van crypto-assets zoals Bitcoin.

Veel centrale banken zijn als alternatief voor cryptomunten zoals Bitcoin een eigen digitale valuta aan het overwegen of werken er al aan. China heeft in enkele steden de digitale yuan al getest en de Bank of England heeft een werkgroep opgericht om de mogelijkheid van de zogenaamde Britse valuta te bestuderen. Ook de Amerikaanse Federal Reserve en de Bank of Japan overwegen mogelijkheden.

Digitale euro ECB

Succes?

De technische werkzaamheden zullen worden geïntensiveerd door de Europese Commissie. Het experimenteerwerk dat is gedaan in de laatste 9 maanden werd door de ECB en de nationale centrale banken van het eurogebied zorgt er wel voor dat de onderzoeksfase hier profijt van heeft. Hier waren mensen uit de academische wereld en de particuliere sector bij betrokken.

Op de vier gebieden waarop is geëxperimenteerd zijn geen grote technische belemmeringen geconstateerd. Er is geëxperimenteerd op: het digitale eurogrootboek; privacy en antiwitwaspraktijken; limieten op digitale euro in omloop; toegang voor eindgebruikers zonder verbinding met internet en het faciliteren van inclusiviteit met geschikte apparaten.

Beide de TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) van het Eurosysteem en alternatieven zoals blockchain het vermogen te hebben om meer dan 40.000 transacties per seconde te verwerken. Ook suggereert het onderzoek dat architecturen die gecentraliseerde en gedecentraliseerde elementen combineren mogelijk zijn. Daarnaast werkt het digitale euro-kerninfrastructuur milieuvriendelijk.

De CBDC ‘zal het leven van mensen op een zeer intieme manier raken’, vertelde Lagarde zondag aan Bloomberg Television. Op elk aspect moet de juiste balans gevonden worden, privacy waarborgen en het witwassen van geld niet versnellen. De praktijkbevindingen leveren nuttige input voor de onderzoeksfase.

https://www.youtube.com/watch?v=00n-SEFTPfU

Plaats een reactie