DeFi adoptie doet Ethereum uit haar voegen barsten

Er is de voorbije tijd reeds behoorlijk wat gezegd en geschreven over DeFi adoptie. Deze afkorting staat voor ‘Decentralized Finance’. Het betreft hier een overkoepelend begrip welke wordt gebruikt voor de opkomst van decentrale applicaties, platforms en / of protocollen voor het verstrekken van financiële dienstverlening. De sterk toegenomen populariteit van DeFi heeft er voor gezorgd dat vooral Ethereum uit haar voegen is gebarsten. Het spreekt echter voor zich dat hier ook interessante opportuniteiten liggen. Zou je graag meer te weten willen komen over DeFi en dan ook vooral over de impact die het heeft op Ethereum? Verdiep je dan zeker even in de onderstaande informatie!

Wat zijn decentrale financiële applicaties?

DeFi staat eigenlijk voor decentrale financiële applicaties die worden gebouwd op de blockchain en gebruik maken van smart contract technologieën. Het is de doelstelling dat deze applicaties zoveel mogelijk over een open-source karakter beschikken. Bovendien dienen ze zonder vereiste toestemming en transparant te kunnen werken. Dit voor alle duidelijkheid zonder dat er sprake is van een inmenging van een centrale partij.


DeFi

DeFi is een ontzettend bloeiende sector waarbinnen ongelofelijk veel innovatieve projecten worden opgezet. Er kan zelfs worden vastgesteld dat traditionele exchanges heel wat stappen aan het ondernemen zijn om DeFi te faciliteren. Onder meer Binance heeft dit reeds gedaan door het in het leven roepen van een eigen smart chain. Deze werd ontwikkeld door middel van de Cosmos blockchain technologie en is gekoppeld aan de Oracle oplossingen van ChainLink. Op deze manier hoopt Binance een belangrijke DeFi-speler te kunnen worden door de uitrol van DeFi-applicaties.

Welke link heeft DeFi adoptie met Ethereum?

De DeFi adoptie heeft er voor gezorgd dat in het bijzonder Ethereum uit haar voegen is gebarsten. Dit is het gevolg van het feit dat de meeste decentrale financiële applicaties en tokens op dit platform draaien. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat er op moment van schrijven reeds voldoende andere smart contract protocollen en blockchain alternatieven bestaan die het mogelijk maken om het DeFi-ecosysteem verder op uit te bouwen en met elkaar in verbinding te laten staan. Dit is ook zeker geen overbodige luxe. Op dit ogenblik kan er namelijk worden vastgesteld dat Ethereum 1.0 de DeFi-sector niet langer aankan.

Het belangrijkste probleem waarvan sprake is heeft te maken met het feit dat de huidige versie van Ethereum niet over een voldoende capaciteit beschikt om de DeFi-sector te kunnen schalen. De DeFi adoptie van diverse decentrale applicaties heeft er dan ook voor gezorgd dat het netwerk van Ethereum overbelast is geraakt. Het directe gevolg hiervan zijn ook aanzienlijk toegenomen transactiekosten. Daarnaast is het zo dat de slimme contracten van DeFi applicaties niet alleen complexer zijn, maar daardoor ook aanzienlijk duurder in gebruik.

Op moment van schrijven is het zelfs zo dat een transactiekost oplopend tot wel 50 dollar (of meer) niet ongewoon is wanneer er gebruik wordt gemaakt van een populaire applicatie zoals bijvoorbeeld Uniswap. Het omwisselen van ETH in ERC-20 tokens is daardoor een behoorlijk dure grap geworden. Het spreekt voor zich dat dit in de praktijk de nodige problemen met zich meebrengt. Bovendien is het ook nog eens zo dat dit absoluut de ontwikkeling van een gezond en schaalbaar eco-systeem belemmert. Beide issues zullen door Ethereum dan ook zo snel mogelijk getackeld moeten worden.

https://www.youtube.com/watch?v=Yh8cHUB-KoU

kwetsbaarheid van ERC-20 tokens

Bovenstaande is niet het enige probleem waar rekening mee dient te worden gehouden. Een ander probleem dat zich stelt heeft immers te maken met betrekking tot de kwetsbaarheid waar ERC-20 tokens over kunnen beschikken. Ze zijn kwetsbaar omdat slimme contracten gehackt kunnen worden. Op welke manier wordt het uitgevoerde programmeerwerk namelijk gecontroleerd? Voor een significant deel van de DeFi-sector op moment van schrijven geldt dat ze eigenlijk draait op een behoorlijk onstabiel fundament.

Dit klinkt allemaal niet meteen positief, maar er is licht aan het einde van de tunnel. Er wordt namelijk bijzonder hard gewerkt aan de lancering van Ethereum 2.0. Op deze manier zou onder meer het schaalbaarheidsprobleem opgelost moeten kunnen worden. Daarnaast is het zo dat er ook wordt gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe DeFi-ecosystemen op nieuwe generatie blockchains.

DiFi samenwerkingen met Ethereum platform

Migratie naar andere blockchains

Het is absoluut niet zo dat DeFi-applicaties alleen maar kunnen draaien op het netwerk van Ethereum. Voor DeFi-applicaties geldt in de praktijk dan ook dat ze in principe perfect kunnen migreren naar alternatieve, schaalbare, nieuwe generatie blockchains. In principe is het mogelijk dat deze applicaties kunnen migreren naar elke andere blockchain. Dit gezegd hebbende lijkt het er naar uit te zien dat vooral de volgende blockchains hiervoor in aanmerking komen:

  • Polkadot (DOT);
  • NEO (NEO);
  • QTUM (QTUM);
  • Avalanche (AVAX);
  • Cosmos (ATOM);


Investeren in alternatieven

Uiteraard zijn er ook nog andere blockchains buiten bovenstaande waar naar kan worden gekeken. Het kan hierbij dan bijvoorbeeld gaan om Eosio en IOST. Voor nagenoeg elk blockchain project dat er bestaat geldt dat ze op moment van schrijven bezig is aan de ontwikkeling van een geheel eigen platform voor specifieke DeFi-toepassingen.

In het bijzonder voor de projecten Cosmos en Polkadot geldt dat ze specifiek zijn ontwikkeld met het doel om interoperabiliteit te kunnen realiseren tussen verschillende blockchain netwerken en DeFi-ecosystemen. Een concreet voorbeeld hiervan is natuurlijk het Solana blockchain-ontwikkelingsplatform. Deze vormt het absolute fundament voor het zogenaamde Serum project. Voor Polkadot geldt op haar beurt dat ze het platform is voor het RioDefi project.

DeFi adoptie

De blockchain technologie van het Chinese NEO

Niet alleen voor de bovenstaande blockchains geldt dat ze aandacht besteden aan DeFi. Wat bijvoorbeeld ook te denken van het Chinese NEO? Heel wat nieuwe, concurrerende projecten voor het creëren van blockchain overschrijdende liquide decentrale kapitaalmarkten worden immers ontwikkeld op basis van de blockchain technologie van NEO. Vervolgens worden ze verbonden met het zogenaamde Poly Network genaamd Flamingo Finance. Er zijn dus binnen de markt zeker een behoorlijk aantal alternatieven voor handen voor het gebruik van de Ethereum blockchain. Dit gezegd hebbende wordt er toch nog steeds voornamelijk in de richting van Ethereum gekeken. De introductie van het langverwachte Ethereum 2.0 moet er voor zorgen dat dit netwerk ook in de toekomst als een veilige haven voor DeFi-projecten kan worden bestempeld.


NEO kopen

Plaats een reactie