Matt Zhang wil crypto opnieuw uitvinden voor institutionele beleggers

De afgelopen periode zijn cryptocurrencies een steeds grotere rol gaan spelen binnen de portefeuilles van institutionele beleggers. Toch zijn er nog veel bedrijven die niet beleggen in cryptomunten. Matt Zhang wil dit veranderen door in te spelen op de uitdagingen waar deze beleggers tegenaan lopen.

Een toename in institutionele adoptie

Het is inmiddels bekend dat cryptocurrencies een rol spelen in de wereld van institutioneel beleggen. De Europese beleggingsbeheerder Nickel Digital Asset Management heeft een enquête afgenomen onder diverse institutionele beleggers om te kijken naar hun relatie tot de cryptowereld. De resultaten van deze enquête zijn vrijgegeven op 8 december 2021. 

Uit de enquête blijkt dat maar liefst 85% van de deelgenomen bedrijven een speciaal team heeft dat cryptocurrencies en andere vormen van digitale activa beoordelen. Op basis van deze beoordelingen worden mogelijke institutionele beleggingen uitgevoerd. Deze 85% aan institutionele beleggers en vermogensbeheerders blijken daarnaast ook nog eens activa te bezitten met een totale waarde van maar liefst $108,4 miljard.

In september van het jaar 2021 heeft Nickel Digital Asset Management ook een enquête gehouden onder bedrijven die nog geen relatie hebben tot de cryptomarkt. De studie keek hierbij vooral naar de interesse van de bedrijven in de cryptomarkt en de kans dat zij op de korte termijn toetreden tot de wereld van cryptocurrencies. Uit de enquête is gebleken dat maar liefst 62% van de deelnemende bedrijven binnen een jaar verwacht te investeren in de markt van digitale valuta’s.

Wanneer je aan institutionele beleggingen in cryptomunten denkt, dan denk je wellicht aan Hivemind Capital Partners. Hivemind Capital Partners is het bedrijf van Matt Zhang. Hij is de voormalig handelsmanager van Citi, een wereldwijde bank. De voormalig handelsmanager heeft zijn eigen bedrijf opgericht dat voornamelijk gericht is op het ondersteunen van cryptocurrency- en blockchain-startups om op deze manier de institutionele adoptie te vergroten. Met de diensten en werkzaamheden van zijn bedrijf hoopt Matt Zhang het aantal institutionele beleggers in cryptocurrencies te vergroten.

Matt Zhang crypto missie

De visie van Matt Zhang

Bij het opstarten van zijn bedrijf heeft Matt Zhang goed nagedacht over de werkzaamheden die hij gaat uitvoeren. Om het aantal institutionele beleggers toe te laten nemen dient de drempel naar de cryptomarkt verlaagd te worden. Dit probeert de voormalige handelsmanager te doen door hulp te bieden op diverse gebieden. Het zijn met name de gebieden waar potentiële institutionele beleggers vaak tegen problemen aanlopen.

Wanneer je als institutionele belegger wilt toetreden tot de markt van crypto dan is het uiteraard belangrijk dat je begrijpt waarin je investeert. Daarom heeft Matt Zhang ervoor gekozen om advies te geven en informatie aan te bieden over de wereld van crypto. Hierbij gaat het niet alleen over technische informatie, maar ook om informatie omtrent bijvoorbeeld veiligheid op de markt. Daarnaast worden ook diverse voordelen van het beleggen in cryptomunten uitgelicht.

Naast het vertellen over de kansen die je hebt als institutionele belegger vindt Matt Zhang het ook belangrijk om meer aan te bieden dan alleen informatie. Daarom biedt het bedrijf ook een fantastische infrastructuur aan. Deze infrastructuur geeft een instelling op de meest conforme manieren toegang tot de cryptowereld. 

Voordat een bedrijf toetreedt tot de cryptomarkt zorgt Matt Zhang er ook voor dat de operationele en regelgevende risico’s van de belegging zijn bekeken en besproken worden. Zo weet de institutionele belegger waar hij aan begint. Gedurende het beleggen kunnen er uiteraard heroverwegingen plaatsvinden en kan de strategie aangepast worden. Mocht een bedrijf dit willen, dan kan het Hivemind Capital Partners hierbij altijd advies bieden om zo de belegging zo succesvol mogelijk te maken.

Hivemind Capital Partners is dus het bedrijf van Matt Zhang dat onlangs gelanceerd is. Het bedrijf richt zich met name op institutionele beleggers. Volgens Matt Zhang richt het bedrijf zich niet op één bepaalde regio. Wel is het bedrijf zich bewust van het feit dat sommige landen strengere reguleringen kennen omtrent de markt van cryptocurrencies. 

Doordat het bedrijf wil investeren in de beste cryptoprojecten zullen sommige landen minder geschikt zijn. Toch probeert het bedrijf wel te investeren in projecten over de hele wereld. Matt Zhang laat weten de institutionele beleggers te ondersteunen met alle tools die ze nodig hebben.

https://www.youtube.com/watch?v=WoDiWwLvD3A

Plaats een reactie