Valse Inschrijving Rond XRP Trust Wekt Onrust, maar Beïnvloedt Waarschijnlijk Niet SEC’s Besluit over Bitcoin ETF’s

Een recente hoax over een vermeende oprichting van de “iShares XRP Trust” door BlackRock heeft geleid tot een tijdelijke prijspiek in XRP. Ondanks de initiële marktimpact, verwachten experts dat dit incident geen invloed zal hebben op de beslissingen van de Amerikaanse SEC met betrekking tot de goedkeuring van Bitcoin ETF’s.

Het recente incident waarbij de prijs van XRP plotseling steeg na een valse inschrijving over de oprichting van de “iShares XRP Trust” door BlackRock heeft de crypto gemeenschap en de financiële wereld in beroering gebracht. Dit voorval, dat plaatsvond op 13 november, onthulde een valse inschrijving op de website van Delaware’s lijst van bedrijven, wat leidde tot een snelle stijging van 12,3% in de XRP-prijs binnen 30 minuten. De prijs daalde echter even snel nadat bekend werd dat het om een hoax ging, onthuld door Eric Balchunas en anderen na bevestiging van BlackRock.

image 3

Deze gebeurtenis werpt een schaduw over de perceptie van betrouwbaarheid binnen de cryptomarkt, met name in het licht van de pogingen van verschillende entiteiten om een spot Bitcoin ETF (Exchange-Traded Fund) goedgekeurd te krijgen door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). De SEC heeft in het verleden meerdere aanvragen voor spot Bitcoin ETF’s afgewezen, daarbij verwijzend naar de mogelijkheid van marktmanipulatie en het gebrek aan bescherming voor investeerders tegen “frauduleuze en manipulatieve handelingen en praktijken“.

Ondanks de potentiële negatieve implicaties van dit incident, is er consensus onder experts dat het weinig tot geen impact zal hebben op de uiteindelijke beslissing van de SEC met betrekking tot Bitcoin ETF’s. Bloomberg ETF-analist Eric Balchunas benadrukte dat het onwaarschijnlijk is dat dit incident enige rol zal spelen in die beslissing. Hij voegde eraan toe dat het incident echter wel de overtuigingen van de SEC zou kunnen bevestigen over de vatbaarheid van de cryptomarkt voor manipulatie.

Michael Bacina, partner bij het advocatenkantoor Piper Alderman en voorzitter van Blockchain Australia, uitte zijn verrassing als de SEC dit incident zou gebruiken om ETF-aanvragen uit te stellen. Hij benadrukte dat een geïsoleerd gerucht zoals dit onwaarschijnlijk een juridische basis zou vormen voor het uitstellen van ETF-aanvragen die al in behandeling zijn.

Lucas Kiely, CEO van het vermogensbeheerplatform Yield App, voegde hieraan toe dat de crypto-gemeenschap “rustig moet blijven” in het licht van dergelijke incidenten. Kiely benadrukte dat veel experts op sociale media angstzaaiende koppen hebben gepubliceerd om aandacht en marktreacties te genereren. Hij beschouwde het incident als een “mild amusement” voor BlackRock en een moment voor de industrie om kalm te blijven en door te gaan.

James Edwards, een crypto-analist bij het Australische fintech-bedrijf Finder, wees op de bredere implicaties van dergelijke incidenten. Volgens hem kunnen dergelijke gebeurtenissen de inspanningen om een Bitcoin ETF in de VS te lanceren, ondermijnen. Hij benadrukte dat de last bij ETF-aanvragers zoals BlackRock ligt om aan te tonen dat zij klanten kunnen beschermen tegen marktmanipulatie en fraude, wat een uitdagende taak is gezien de ondoorzichtige aard van de cryptomarkten.

Tot slot wordt de valse XRP-trust inschrijving doorverwezen naar het ministerie van Justitie van Delaware voor verder onderzoek. Dit onderzoek zal waarschijnlijk meer licht werpen op de omstandigheden rondom de valse inschrijving en de persoon of personen die verantwoordelijk zijn voor deze hoax.

Deze gebeurtenis onderstreept het belang van waakzaamheid en due diligence in de snel veranderende en vaak onvoorspelbare wereld van cryptocurrencies. Terwijl de crypto-gemeenschap en beleggers blijven navigeren door deze complexe en soms turbulente markt, blijft het van cruciaal belang om geïnformeerd en voorzichtig te blijven in hun investeringsbeslissingen en om aandacht te besteden aan zowel de kansen.

🔒 Veilig bij Bitvavo

Plaats een reactie