Hoe werkt blockchain? Dit is alles wat je moet weten over de Blockchain!

Wil je kennismaken met de grootste uitvinding sinds het internet? Stap dan nu over op Blockchain. Steeds meer bedrijven gingen je voor en verkenden de mogelijkheden van deze blokketen om transacties en data veilig te kunnen opslaan. Dit artikel zal dieper ingaan op deze nieuwe digitale technologie en alle voordelen van block chain. Eveneens zal in een aantal overzichtelijke stappen uitgelegd worden hoe Blockchain werkt.

Wat is Blockchain precies?

Blockchain is kort gezegd een database, waarin transacties en data opgeslagen kunnen worden. Onder transacties worden financiële handelingen verstaan, zoals betalingen met digitale munt, maar ook de uitwisseling van cruciale gegevens tussen twee partijen, zoals diploma’s, eigendomsbewijzen en contracten. Bij blokketen worden deze twee zaken omgezet in blokjes data, die digitaal ondertekend door beide partijen direct opgeslagen en verwerkt worden.

Wat is blockchain?

De werking van Blockchains uitgelegd

In Blockchains wordt gewerkt met datablokken, waarin informatie ligt opgeslagen. Zoals bij normale blokken bevat ook elk blok van de Blockchain een aantal eigenschappen. Elk blok bevat data, een hash en de hash van het voorgaande blok. De data die opgeslagen is in het block wordt bepaald door het type blokketen. Een Bitcoin Blockchain bevat bijvoorbeeld de details van financiële transacties, zoals de verzender, de betaler en de som geld. De hash van een block is uniek. Denk hierbij aan de vingerafdruk van een mens. Met de hash wordt de inhoud van de block en de block zelf onderscheiden van andere blocks. Wanneer een block aangemaakt wordt, wordt de hash berekend. Bij wijzigingen pas je deze hash aan. Andersom kun je dus door de hash zien of de informatie in de block gewijzigd is.

blockchain uitgelegd

Verschillende soorten blokketens

Er zijn verschillende varianten Blockchains. Ten eerste heb je de publieke blokketen. Deze is voor nu het bekendst en wordt ook het meest toegepast. Deze Blockchains zijn decentraal en open. Voor iedereen is het netwerk toegankelijk en iedereen heeft de mogelijkheid de code in te zien, waarmee de Blockchain geschreven is. Iedereen kas dus transacties sturen over de Blockchain en omdat er vaak meer mensen op een publieke blockchain zitten, is deze ook vaak veiliger. Een tweede type Blockchain is de private Blockchain. Dit is een gesloten database, waarbij niet iedereen zomaar lid kan worden van de blokketen. Ook het toevoegen van informatie kan door slechts enkelen gedaan worden. De private blokketen is in handen van een eigenaar en deze bepaalt wie toegang heeft en wie niet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een Blockchain binnen een bedrijf. De laatste soort blokketen is de consortiumblockchain. Zoals de naam doet vermoeden is dit een blockchain voor een consortium, een samenwerkingsverband tussen verschillende partijen. De blockchain is niet openbaar, maar heeft wel meerdere eigenaren.

Is de Blockchain technologie veilig?

De informatie die je op Blockchain opslaat, wordt eerst door Blockchain versleuteld middels cryptografie. Online betaalmiddelen, die gebruik maken van blockchain, worden daarom cryptocurrency genoemd. Het bekendste voorbeeld hiervan zijn de bitcoins. Al je transacties worden in blokjes opgeslagen in het netwerk van computers. Nieuwe blokjes bevatten info van de oude blokjes in de tweede hash, waardoor een keten ontstaat. Deze informatieketting is onveranderbaar en ook niet te kraken. Bij blokketens is er dus geen sprake van een centraal punt, dat alle informatie bevat. Er zijn meerdere knooppunten/computers, die allemaal een kopie van de database hebben. Valt dus een computer uit of wordt een computer gehackt, dan zijn er nog altijd de andere knooppunten met hun eigen kopie van je informatie. Er is dus ook niet slechts maar een eigenaar of toezichthouder. De controle ligt bij de gebruikers. Nieuwe transacties worden in de database opgeslagen door de knooppunten. Dit kan alleen als de informatie klopt door middel van een code. Deze code moet tussen de verschillende knooppunten kloppen en dan wordt de informatie opgeslagen. Dit voorkomt dat mensen die kwaad willen doen zelf iets kunnen opslaan of wijzigen.

is blockchain de toekomst?

Is Blockchain de toekomst?

Blockchain is voor iedereen toegankelijk en kan daardoor een open technologie genoemd worden. Daarnaast kan het voor een groot scala aan toepassingen gebruikt worden. Iedereen die de techniek meester is, kan een eigen Blockchaindatabase opbouwen voor welke reden dan ook dat je hem nodig hebt, waarbij je zelf de regels bepaalt waaraan de database en het gebruik hiervan aan moeten voldoen. Blokketen maakt veel processen simpeler, doordat het papieren documenten vervangt voor veilige digitale documenten.

Voorbeelden waarbij Blockchain zou kunnen helpen

De bekendste Blockchain toepassing is de eerder genoemde cryptocurrency, zoals Bitcoins, die de tussenkomst van een financiële instelling feitelijk overbodig maakt. Hierdoor zijn zelfs internationale betalingen in een mum van tijd geregeld. Ook voor de zorg biedt Blockchain een uitkomst door de zogenaamde Slimme Contracten. Dit zou afspraken tussen de zorgverzekeraar en klant eenvoudiger moeten kunnen vastleggen en daardoor kun je als klant onder andere makkelijker testen of iets vergoed wordt of niet door de verzekeraar. Ook patiëntgegevens en auteursrechten zouden gemakkelijker geregeld moeten kunnen worden door de Blokketen Technologie.

In welke toepassingen vind je blokkenketen nu al terug?

Block chain wordt al in veel bedrijfstakken toegepast en heeft zich daarin al ruimschoots bewezen. Denk aan zaken als: 

• Financiën
• Ketensamenwerkingen; bewijs van order en bewijs van herkomst
• Contracten
• Identiteit; verifieerbaar en gekoppeld aan fysieke kenmerken
• Eigendommen, zoals registratie en verifieerbare bezittingen

Waarom zou je kiezen voor Blockchain?

Als je voor Blockchain kiest, dan biedt de digitale database je de volgende voordelen aan:

• Je zekerheid neemt toe, want je kiest voor de inzet van onafhankelijke technologie. Een belanghebbende derde partij ontbreekt immers.
• De veiligheid van je transacties neemt toe, want het netwerk van Block chain valt niet weg als een knooppunt gehackt wordt.
• Je kosten zullen lager uitvallen, want er zijn geen tussenpartijen meer nodig.
• Er zal geen fraude meer plaatsvinden, want iedereen in een netwerk kan de transacties zien en verifiëren.

Wat zijn de nadelen van Block chain?

Zoals aan alles zit ook aan het gebruik van Block chain enkele nadelen. Je hebt minder rechten, omdat een onafhankelijke derde partij niet aanwezig is. Hierdoor ben je ook niet beschermd, want er is geen derde partij die voor je zorgt wanneer er niet geleverd wordt. Er is geen privacy, want de blockchaintransacties zijn openbaar. Transacties kosten geld, wat leidt tot hogere kosten. Block chain kan tevens maar een aantal transacties per periode verwerken, dus de technologie is niet schaalbaar. Herstellen van een foutieve transactie is niet mogelijk zonder de hulp van alle betrokken partijen. Als laatste verloopt de validatie van personen via een ouderwetse manier, die wel fraudegevoelig is.

Plaats een reactie