Wat is Bitcoin minen?

Wanneer men spreekt over cryptocurrency oftewel digitaal geld kom je vaker het Engelstalige begrip minen (Nederlands ook wel mijnen of delven genoemd) tegen. Bitcoin minen wordt gezien als een noodzakelijk proces om ervoor te zorgen dat alles digitaal goed blijft verlopen.

Je zou kunnen zeggen dat bitcoin mining het process  is om de betalingen binnen het netwerk van de cryptocurrency te valideren. Dit artikel zal dieper op bitcoin minen ingaan, waarbij er aandacht wordt besteed aan het proces zelf, maar ook de voor- en nadelen van bitcoin mining aan bod komen.

Wat is minen?

Om te snappen wat minen precies inhoudt, is het belangrijk te weten wat de Blockchain Technologie precies inhoudt. De Blockchain is een gedecentraliseerde database, te vergelijken met een grootboek, waarop een steeds maar groeiende lijst aan data blocks wordt bijgehouden. Hier wordt alles bijgehouden over de transacties in cryptomunten die dagelijks bij miljoenen mensen plaatsvindt. 

Alle transacties binnen een bepaald tijdsbestek worden in een block verzameld. Het is de taak van de miners om deze blocks te creëren en vast te leggen op de blockchain. Dit proces heet minen. Hiervoor is veel energie en rekenkracht nodig, maar de miners ontvangen voor hun werk een reward. Bij bitcoins was dit bijvoorbeeld 25 bitcoins per block. 

De computer die het eerst een Bitcoin block maakt, krijgt die beloning. Door de vierjaarlijkse Bitcoin halving verschilt de hoogte van de beloning. Beloningen voor het minen krijgen miners echter ook bij de Altcoins. De hoogte van deze vergoeding verschilt per Altcoin.

Wat is bitcoin minen?

De verschillende manieren van minen

Hier boven is kort het voorbeeld van het minen van Bitcoin aan de orde gekomen, waar de miners 25 bitcoins kregen per gemaakte block. Door het Bitcoin Halving principe is die beloning inmiddels 6.25 Bitcoin per block. Dit type vergoeding wordt ook wel de Proof of Work manier van minen genoemd. Er bestaan tegenwoordig ook nog drie andere manieren van mining, namelijk Proof of Importance, Proof of Authority en Proof of Stake.

Proof of importance minen

Proof of importance

Door de opkomst van cryptocurrency NEM is er een nieuwe vorm van mining op de markt gekomen, die aandacht besteedt aan de reputatie in de Blockchain. Dit doen ze middels een gedecentraliseerde consensus algoritme: Proof of Importance. Hierbij houdt iedere computer in de Blockchain de Blockchain in de gaten. 

Wanneer geld wordt overgemaakt, dan zal dit geconstateerd worden en dit nieuws gedeeld worden over de andere computers. Wanneer iedere computer zijn akkoord heeft gegeven, dan wordt de transactie opgenomen in de Blockchain. De aangesloten miners die dit proces faciliteren, krijgen hier geld voor. Hoe hoger je reputatie is, des te hoger is de beloning. 

De Proof of Importance zorgt ervoor dat er niet meer uitgegeven wordt, dan er is. Tevens beschermt het tegen hackers en verzorgt het een goede werking van de blockchain.

Proof of stake

Proof of Stake

De derde manier van minen is met de Proof of Stake. De komst van de cryptocurrency Blackcoin (het latere Dash) in 2014 introduceerde deze manier van mining. Het was een reactie op de steeds langzamere en duurdere manier van Bitcoin mining. 

In plaats van gebruik te maken van computerkracht, gebruikt de Proof of Stake methode de schaarsheid van de munt. Middels het inzetten van je eigen munt, kun je een nieuwe block oplossen.

Mining centra

Wat zijn de voordelen van minen?

Wanneer jouw computer degene is, die het eerst een bepaalde block oplost, word je veelal flink beloond. Bij het minen van bitcoins kreeg je 25 bitcoins per opgelost block. Dit stond gelijk aan 25 keer de waarde van de Bitcoin, die ongeveer op €28.000 ligt. Nu ligt die waarde nog steeds op 6.25 bitcoins per block, dus reken uit je winst.

Nadelen van bitcoin mining

Omdat je veelal moet investeren in dure computers om überhaupt te kunnen minen, is het vaak een investering die duurder is dan de opgebrachte winst. Bij bitcoins kunnen tegenwoordig alleen de grote bedrijven nog minen en is het particulier onmogelijk geworden. Dit is ook, omdat bitcoins elke dag minder uitgegeven worden.

Wat levert bitcoin minen op?

Wat levert Bitcoin minen op?

Bitcoin minen levert dus steeds minder op. Toen bitcoins gelanceerd werden, kreeg een bitcoin miner vijftig bitcoins per block. Vier jaar later werd dit gehalveerd met 25 bitcoins per block. Anno 2020 krijg je na de derde Bitcoin halving nog slechts 6.25 bitcoins per block en in 2024 zal dit nog iets meer dan 3 bitcoins per block zijn.

Is Bitcoin mining dan nog wel rendabel?

Ofschoon je nog steeds een leuk bedrag krijgt, wanneer je computer als eerst een block oplost, zijn deze blocks steeds moeilijker te vinden bij bitcoins. Dit wordt veroorzaakt, doordat bitcoins steeds minder geproduceerd worden aangezien er een maximum is van 21 miljoen bitcoins.

Er bestaat wel nog een kans dat Bitcoin een keer over de kop gaat, waardoor deze munt weer rendabeler wordt maar die kans is klein. Daarbij zijn er al veel miners aan je vooraf gegaan, waardoor er een enorme concurrentie op de mining markt is. 

Omdat er veel miners zijn, is daarnaast het difficulty target omhoog gegaan waardoor het erg lastig is om bitcoins te minen. Zonder goede apparatuur kun je daarom nauwelijks meer wat vinden en goede mining apparatuur kosten veel geld.

Hoe kun je Bitcoin minen?

Over het algemeen moet je de volgende stappen volgen, wanneer je bitcoins wil minen:

  • Maak een wallet aan van de digitale munt, die je wil minen
  • Download een software mining pakket
  • Zorg voor een goede en betrouwbare internetverbinding
  • Een goede koele locatie
  • Zorg voor een verkoelingssysteem voor je computer
  • Een computer speciaal bedoeld voor mining
  • Een goede graphic processing card
  • Lidmaatschap bij een online mining pool
  • Lidmaatschap exchange, wanneer je de geminede munten wilt verkopen
  • Enthousiasme en nieuwsgierigheid naar cryptocurrency en mining

Conclussie

Wanneer je zelf van plan bent om te bitcoin minen, is het raadzaam om dit niet bij bitcoins te doen. Het is een langzaam proces en het is tegenwoordig niet lucratief meer. Zelf minen is moeilijker dan het lijkt en de manier waarop je het moet doen, verschilt per cryptocurrency. Tegenwoordig is het bijna onmogelijk om particulier bitcoins te minen. 

Het minen van bitcoins wordt nu gedaan door mining pools. Dit zijn bedrijven, die de krachten bundelen in de hoop op succes. Bij een mining pool kun je je aansluiten. De winst wordt verdeeld over het aantal deelnemers. Hierdoor is het niet meer rendabel voor een individu.

Plaats een reactie