Bitcoin adres dat meer dan $1 Miljard stortte waarschijnlijk verbonden met Luna Foundation

Een mysterieuze transactie vanaf het BTC-adres bc1q9d4ywgfnd8h43da5tpcxcn6ajv590cg6d3tg6axemvljvt2k76zs50tv4q heeft meer dan $1 miljard gestort. Hoewel het niet duidelijk is wie achter de transactie zit, schrijven de meeste analisten het toe aan de eigenaars van de Luna Foundation.

Wat is er bekend over het mysterieuze BTC-adres

Volgens BitInfoCharts bereikte het saldo van het geanalyseerde adres, na de laatste transactie op 26 maart 2022, 24.954.95 BTC, dat is ongeveer $1.11 miljard. Dit gebeurde niet in één keer, maar was een hele cyclus van transacties die deze accumulatie mogelijk maakte. De cyclus bestond uit 45 transacties vanaf 21 januari 2022.

Het BTC-adres bc1q9d4ywgfnd8h43da5tpcxcn6ajv590cg6d3tg6axemvljvt2k76zs50tv4q staat op de 33ste plek vanwege de hoeveelheid BTC die het bezit. Gezien de hoge accumulatie van BTC en de ongekende hoeveelheid die de onbekende walvis in handen heeft, suggereren de meeste analisten dat dit toegeschreven kan worden aan de Luna Foundation.

Omdat bekend is dat de organisatie onlangs ongeveer $ 2,2 miljard van haar cryptoreserves heeft opgehaald, is het zeer waarschijnlijk dat ze dit adres gebruikt heeft om deze crypto-activa te accumuleren. Naar verwachting wordt het gebruikt om haar toekomstplannen en zakelijke initiatieven effectief te ondersteunen.

De volgende monitoring van de BTC-transacties van dit adres en de balansdynamiek kunnen zulke eerste verwachtingen ondersteunen of ontkrachten. In elk geval kan de aandacht van de crypto-analisten voor de initiatieven van de Luna Foundation in de komende weken blijven toenemen.

Mysterieuze BTC Luna Foundation

De fondsenwervingsinitiatieven van de Luna Foundation

De Luna Foundation heeft in februari haar fondsenwervingsplannen geactiveerd. Dit deed de Foundation na de aankondiging van nieuwe initiatieven voor het fondsenwerven van enkele miljarden USD in crypto als manier om haar UST stablecoin te ondersteunen.

De organisatie biedt haar LUNA-tokens uit het ecosysteem van Terra aan als strategie om extra financiering aan te trekken en haar stablecoin projecten te ondersteunen. De UST stablecoin wordt door de meeste investeerders positief ervaren omdat hij berust op innovatieve algoritmen om de hoeveelheid UST aan te passen op basis van de wisselkoersen tussen BTC en USD. Terra heeft zijn algoritmische en zakelijke stabiliteit bewezen in vergelijking met alternatieve projecten.

Bovendien vertoont Terra’s token LUNA ook hoge marktwaarderingspercentages, waardoor extra mogelijkheden ontstaan om hoge rendementen te genereren die de gemiddelde waarderingspercentages van de cryptomarkt aanzienlijk overtreffen.

Als gevolg daarvan kunnen zowel de Luna Foundation als haar investeerders aanzienlijk profiteren van de ontwikkeling van de initiatieven UST en LUNA.  Het groeiend aantal investeerders neigt ertoe kritischer te worden ten opzichte van Tether en andere soorten stablecoins op basis van onderpand.

De Luna Foundation bezit momenteel een onderpand van ongeveer $ 2,2 miljard in een vorm van niet-LUNA reserves en ook 8 miljoen Terra munten die voor toekomstige bedrijfsuitbreiding gebruikt kunnen worden.

De huidige hoeveelheid reserves die de Luna Foundation heeft opgebouwd zou voldoende moeten zijn om de stabiliteit van haar stablecoin te handhaven, zelfs tijdens “cryptowinters” en andere externe schokken op de cryptomarkt.

Luna foundation

Terra’s toekomst en invloed op de cryptomarkt

De Luna Foundation heeft met succes haar status gevestigd als een van de meest innovatieve platforms die zowel traditionele cryptocurrencies als stablecoins integreert.

De langetermijn vooruitzichten van haar LUNA-tokens hangen echter grotendeels af van de combinatie van de volgende belangrijke factoren:

  • De algemene duurzaamheid van algoritmische stablecoins in vergelijking met op onderpand gebaseerde alternatieven;
  • De dynamiek van de cryptomarkt (vooral de BTC-prijsdynamiek)
  • De toereikendheid van de reserves om de stabiliteit van UST en de duurzame groei van LUNA te ondersteunen.

Sommige critici van Terra’s ecosysteem beweren nog steeds dat de organisatie misschien niet in staat zal zijn haar activiteiten effectief te handhaven als de kapitalisatie van de cryptomarkt snel begint te dalen.

De beschikbare statistieken tonen echter aan dat Terra verhoudingsgewijs effectief is in het toepassen van zijn algoritmes om aan alle UST-dekkingseisen te voldoen en zijn LUNA houders hoge passieve inkomsten te bieden (ongeveer 8,5% per jaar).

Het succes van Terra kan de verspreiding van algoritmische stablecoins in de crypto-industrie vergemakkelijken. Daarnaast maakt het nauwere integratie van traditionele cryptocurrencies en stablecoins mogelijk, zoals in het geval van LUNA en UST.

Plaats een reactie