Europa wil anonieme Bitcoin wallet verbod

De Europese Commissie heeft een nieuw voorstel ingediend om anonieme Bitcoin wallets tegen te gaan. Het voorstel wil cryptocurrency brokers en beurzen dwingen om extra persoonsgegevens te verzamelen in het kader van de antiwitwaswetgeving. Het doel is om witwassen binnen de Europese Unie tegen te gaan.

Voorstel tegen anonieme Bitcoin wallet

Wisselkantoren en beurzen moeten onder het voorstel dusdanig veel informatie verzamelen over klanten, dat het praktisch onmogelijk wordt om anonieme Bitcoin wallets te gebruiken. Hiermee kunnen de dienstverleners namelijk niet meer voldoen aan de eisen die de Europese Unie onder het nieuwe voorstel van de Europese Commissie stelt. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat het nog twee jaar kan duren voordat dit voorstel er volledig doorheen is. 

De Europese Commissie heeft een nieuw voorstel ingediend om cryptocurrency-makelaars en -beurzen te dwingen aanvullende persoonsgegevens te verzamelen in overeenstemming met de antiwitwaswetgeving. Het doel is het bestrijden van witwasactiviteiten binnen de Europese Unie.

Volgens het voorstel moeten beurzen en wisselkantoren zoveel klantinformatie verzamelen dat het bijna onmogelijk is om anonieme Bitcoin-wallets te gebruiken. Dit betekent dat dienstverleners niet meer kunnen voldoen aan de eisen die de Europese Unie stelt volgens het nieuwe voorstel van de Europese Commissie.

Wel moet worden opgemerkt dat het nog twee jaar kan duren voordat dit voorstel tegen anonieme Bitcoin wallet volledig is goedgekeurd.

Anonieme bitcoin wallet verbod

Informatie die door dienstverlener moet worden verzameld

De Europese Commissie is van plan om van beurzen en wisselkantoren en beurzen te eisen dat zij weten wie de oorspronkelijke afzender is van de transactie, van welk adres de transactie afkomstig is, waar de afzender een rekening en van welke dienstverlener de transactie afkomstig is.

Daarnaast is het noodzakelijk om het adres van de oorspronkelijke afzender, het officiële documentnummer en enkele andere persoonlijke gegevens te kennen. Zonder deze gegevens is het in de toekomst wellicht niet meer mogelijk om Bitcoin of andere cryptocurrencies uit te wisselen tussen verschillende dienstverleners binnen de EU.

Als deze aanvullende informatie een transactie betreft van meer dan 1.000 euro of een reeks gekoppelde betalingen met een totale waarde van meer dan 1.000 euro, dan moet deze aanvullende informatie worden opgeslagen en uitgewisseld. Dit minimumaantal is ingesteld om te voorkomen dat de regels ten koste gaan van de systeemefficiëntie.

Tot slot willen ze de nieuwe regels niet te streng maken om te voorkomen dat transacties door deze strenge regelgeving worden overgeheveld naar het ondergronds verkeer. Voor transacties onder de 1.000 euro hoeft de dienstverlener niet alle bovenstaande informatie te verifiëren.

Verbod anonieme bitcoin wallet

Voorstel verbod op anonieme Bitcoin wallet gericht op voorkomen witwassen en terrorismefinanciering

Het voorstel van de Europese Commissie tegen de anonieme Bitcoin wallet maakt deel uit van vier voorstellen die gericht zijn op het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering binnen de EU. Uiteindelijk heeft het Europees Parlement het definitieve besluit over de uitvoering van het voorstel, en het hele proces kan tot twee jaar duren.

Wat het interessanter maakt om deze ontwikkeling te volgen, is de oneindige discussie rond Bitcoin en criminele praktijken. Bitcoin heeft nog steeds een beetje de reputatie bij het publiek dat het geld is voor criminelen. Sommige onderzoeken hebben het tegenovergestelde aangetoond, maar de reputatie van Bitcoin op dit gebied is nog niet opgeruimd.

Het plan van de Europese Commissie om de industrie op deze manier te monitoren zal uiteindelijk leiden tot meer gegevens over dit onderwerp. Als actiever onderzoek naar Bitcoin en misdaad correct is, zal snel worden ontdekt dat alle strikte regels zinloos zijn. Natuurlijk is dit op korte termijn geen goede ontwikkeling voor Bitcoin, maar op lange termijn kan het zeer vruchtbare data opleveren.

Het registreren van informatie over ontvangers en afzenders is al geruime tijd in Nederland. Wat dat betreft lijkt er niets nieuws onder de zon te zijn. Onlangs zijn er enkele registratieregels (na tussenkomst van de rechter) uitgevaardigd om de noodzaak van adresverificatie voor Bitcoin-bedrijven te verwijderen. Het is voor de Bitcoin-bedrijven dus niet langer verplicht om eerste het adres te verifiëren. Hier schreven we eerder een artikel. 

https://www.youtube.com/watch?v=9W6oaG2w6E4

Plaats een reactie