Bitcoin bezitters verdrievoudigd in de afgelopen 3 jaar

Een recente Gallup onderzoek heeft aangetoond dat het aantal investeerders dat Bitcoin bezit sinds 2018 is verdrievoudigd. Vooral Amerikaanse investeerders tonen steeds meer interesse in het digitale activum. Het aantal dat in 2018 op 2% stond, is in 201 verdrievoudigd en staat nu op 6%. De investeerders uit onderzoek waren investeerders die meer $ 10.000 of meer aan aandelen, obligaties en/of onderlinge obligaties bezaten.

Het Bitcoin bezitters onder beleggers van 18 tot 49 jaar was van 3% in 2018 naar 13% in 2021 gegroeid. Van beleggers van 50 jaar en ouder, was in 2018 nog maar 1% Bitcoin bezitter, in 2021 was dit percentage verdrievoudigd tot 3%.

Groeiende risicotolerantie voor Bitcoin

Van 2018 tot nu is het aantal beleggers dat denkt dat Bitcoin “te riskant” is om te investeren gestaag afgenomen. Uit het onderzoek bleek dat naast de 6% van de investeerders die aangaven dat ze nu Bitcoin bezitter waren, nog eens 2% aangaven dat ze in de nabije toekomst in Bitcoin willen gaan investeren. In 2018 gaf slechts 0,5% aan dat ze de cryptocurrency in de nabije toekomst wouden kopen.

Ook het aantal investeerders dat aangaf dat ze nooit Bitcoin zouden kopen is afgenomen. Uit het onderzoek in 2018 bleek dat 72% van de beleggers zei dat ze nooit zouden overwegen om Bitcoin te kopen. Deze beleggers toonden absoluut geen interesse in het digitale activum. In 2021 is dat percentage van 72% naar 58% gedaald.

Het onderzoek bestond ook uit een gedeelte met investeerders die wel nieuwsgierig waren in Bitcoin, maar er nog niet van overtuigd waren om de cryptomunt te kopen. Het percentage beleggers in deze categorie is in 2021 maar liefst 34%, een stijging ten opzichte van de 26% in 2018 die had gezegd dat ze geïnteresseerd waren maar niet in het actief zouden kopen.

Bitcoin bezitters toegenomen

Bitcoin bezitters: leeftijds- en geslachtsverschillen

De informatie uit het Gallup’s onderzoek kan opgesplitst worden naar leeftijd en geslacht. Over de gehele linie, dus leeftijd en geslacht, is het aantal Bitcoin bezitters gestegen. Ook de interesse voor Bitcoin was in vergelijking met 2018 gestegen.

Het rapport toonde aan dat het percentage vrouwelijke Bitcoin bezitters uit de VS momenteel 3% in 2018 was dit nog maar 1%. Voor de mannelijke Bitcoin bezitters uit de VS geldt dat het aantal investeerders dat in 2021 in Bitcoin hebben geïnvesteerd op dit moment 11% bedraagt, in 2018 was dit nog 3%. Bijna een verviervoudiging dus.

Wel zagen we dat de kans dat de Bitcoin bezitter een belegger is van 18 tot 49 jaar groter was dan bij beleggers die ouder dan 50 jaar zijn. Oudere beleggers die geen interesse hadden om ooit het digitale activum te kopen of te bezitten, was 80%, het hoogste percentage van alle groepen.

Er waren meer mannelijke Bitcoin houders dan vrouwelijk Bitcoin houders. Ook was het percentage mannen die overwegen om te investeren in Bitcoin hoger dan bij de vrouwelijke investeerders. Dit kan zijn omdat vrouwen over het algemeen minder risicotolerant zijn dan mannen.

Bitcoin bezitters

Een positiever Bitcoin sentiment dan drie jaar geleden

Het sentiment ten aanzien van Bitcoin is de afgelopen drie jaar veel positiever geworden. Daar waar het percentage beleggers in 2018 dat Bitcoin als “zeer riskant” beschouwde nog 75% was, is dit percentage nu gedaald tot 60%. Wel gaf 35% van de beleggers aan dat ze Bitcoin nog steeds ‘enigszins riskant’ vinden. En dit is niet verwonderlijk, want het is nog steeds een behoorlijk volatiele munt. Slechts 5% gaf aan dat ze Bitcoin niet ‘niet te riskant’ of ‘helemaal niet riskant’ vonden.

Bitcoin bezitters toename

Groeiende aantal Bitcoin bezitters

Drie jaar geleden gaf een zeer klein percentage van de beleggers aan dat ze een Bitcoin bezitter waren. Veel van deze beleggers gaven aan dat ze weinig van Bitcoin afwisten, en het merendeel van de mannelijke en vrouwelijke investeerders, ongeacht leeftijd of geslacht gaf aan weinig interesse te hebben om ooit een Bitcoin bezitter te worden.

Sinds 2018 is de prijs van Bitcoin met meer dan 300% gestegen, veel sneller dan de gehele cryptomarkt, die met ongeveer 40% is gestegen in dezelfde periode. Gedurende de afgelopen drie jaar is het kopen van Bitcoin veel eenvoudiger geworden voor de gemiddelde Amerikaan. Dit vanwege de opkomst van cryptobeurzen zoals Coinbase, Kraken en Gemini. Ook het feit dat veel bekende bedrijven zoals Tesla en Square, maar ook Morgan Stanley in de koningsmunt investeren, zorgt ervoor dat de geloofwaardigheid onder de mainstream beleggers is toegenomen. 

Wellicht als gevolg daarvan komt Bitcoin steeds dichter bij algemene acceptatie onder Amerikaanse beleggers. Dit geldt met name voor de beleggers onder de 50 jaar. Van deze relatief jonge beleggers is maar liefst 13% Bitcoin bezitter. Maar ook hun bekendheid met de cryptomunt en de bereidwilligheid om in de nabije toekomst een Bitcoin bezitter te worden is de afgelopen drie jaar gestegen. 

Plaats een reactie