Bitcoin een reddingslijn voor veel mensen in Oekraïne in deze oorlogstijd

Hoewel de ongekende agressie van Rusland ernstige bedreigingen voor het leven van de mensen en de nationale veiligheid heeft veroorzaakt, biedt Bitcoin een betrouwbare oplossing. Nu oude financiële rails kapot zijn gegaan te midden van de Russische invasie van Oekraïne, blijkt Bitcoin een reddingslijn te zijn voor de Oekraïense bevolking. We zien ook dat steeds meer Oekraïners in Bitcoin gaan vertrouwen voor betalingen en transacties.  

Bitcoin een reddingslijn voor de mensen in de Oekraïne

De grondrechten van miljoenen Oekraïners, waaronder het recht op leven, worden elke dag bedreigd. De traditionele instellingen blijven echter grotendeels ondoeltreffend in het bieden van de vereiste bescherming aan kwetsbare groepen.

Oekraïne heeft te maken met ongekende agressie van Rusland in een conflict dat door de BBC beschreven wordt als de “grootste oorlog in Europa sinds 1945”. Mensen uit de hele wereld dragen actief bij aan strijd van de Oekraïners voor vrijheid.

Het financiële systeem van Oekraïne onvoorbereid gebleken om aan dergelijke druk het hoofd te bieden. Hoewel de Oekraïense regering nog steeds in staat is haar verplichtingen inzake de afbetaling van de staatsschuld na te komen, bestaan er op microniveau talrijke problemen.

Het banksysteem werkt niet naar behoren, vooral in de zwaarst getroffen gebieden. Elektronische betalingen zijn voor miljoenen mensen onbereikbaar geworden, terwijl het tekort aan contant geld en problemen met geldautomaten het voor gewone burgers moeilijk maken geld te ontvangen of te versturen.

De massale opname van deposito’s door mensen in het hele land bracht de inherente instabiliteit van fractioneel reserve bankieren aan het licht. Onder dergelijke omstandigheden staan de Oekraïners voor een aantal ernstige problemen, zoals de noodzaak om zowel het Oekraïense leger als de meest kwetsbare groepen te steunen en om tenminste enkele basistransacties uit te voeren.

Omdat de traditionele instrumenten niet beschikbaar of niet flexibel lijken om aan dergelijke behoeften effectief en dringend tegemoet te komen, komt Bitcoin naar voren als het belangrijkste alternatief dat in oorlogstijd letterlijk levens kan redden. Voor velen in de Oekraïne is Bitcoin een reddingslijn geworden.  

Bitcoin een reddingslijn.

Meer Oekraïners zien in Bitcoin een reddingslijn

Met name Oekraïners die Bitcoin gebruiken zouden veilig en onafhankelijk van enige gecentraliseerde controle de vereiste transacties kunnen doen. Bitcoin pakt ook de dreiging van fysieke vernietiging van eigendommen aan, want de risico’s van branden en artillerie-aanvallen blijven in veel steden kritiek.

Ondanks dat het banksysteem niet goed werkt, zijn de Oekraïners nog steeds in staat hun leger en elkaar te steunen. Omdat Bitcoin legaal is in Oekraïne, kunnen zowel overheidsfunctionarissen als burgers er dagelijks betrouwbaar op rekenen.

Een ander belangrijk voordeel is de mogelijkheid om anonimiteit of pseudonimiteit te bewaren, die van cruciaal belang kan zijn voor mensen die in de momenteel bezette gebieden wonen. Zo kunnen ze veilig het Oekraïense leger of andere mensen in nood steunen.

Een groeiend aantal Oekraïners vertrouwt nu op Bitcoin voor het doen van hun betalingen en transacties. De legale status van Bitcoin in Oekraïne is belangrijk gebleken voor het verenigen van de inspanningen van overheidsfunctionarissen, ondernemers en andere sociaal-economische groepen.

De meeste, zo niet alle grote niet-gouvernementele organisaties (NGO’s), accepteren bitcoin als contributiemogelijkheid. Taras Chmut, het hoofd van de Oekraïense steunorganisatie “Come Back Alive,” bijvoorbeeld, erkent dat cryptocurrency op dit moment de beste beschikbare optie is.

Volgens hem kunnen, door problemen met het banksysteem in Kyiv, alleen contant geld en cryptocurrency gebruikt worden voor het doen van aankopen van benodigde voorraden. Maar cryptocurrencies zijn beslist handiger en betrouwbaarder dan contant geld, omdat ze het mogelijk maken bijdragen te aanvaarden zonder geografische beperkingen.

Het gedecentraliseerde karakter van Bitcoin maakt het mogelijk dat verschillende niet-gouvernementele instanties en plaatselijke activisten aanvullende functies kunnen vervullen, en zo de idealen van vrijheid in Oekraïne beschermen.

Het is geen toeval dat de Russische autoriteiten hebben overwogen om ofwel alle transacties met cryptocurrency streng te controleren, ofwel Bitcoin helemaal te verbieden in hun poging om elke gedecentraliseerde beweging in hun land te voorkomen. 

Wie had ooit gedacht dat Bitcoin een reddingslijn zou worden voor een land? 

https://www.youtube.com/watch?v=ksAlllRaUGg

Plaats een reactie