Ondanks onzekerheden is Bitcoin in trek bij institutionele beleggers

De afgelopen week heeft de koers van de Bitcoin aardige klappen moeten verwerken. De oorzaak hiervan moet worden gezocht in de onzekerheden op macroniveau die boven de cryptomarkt zweven. Zo komen de renteverhogingen van de Amerikaanse Federal Reserve akelig dichtbij en zorgt ook de dreiging van een Russische inval in Oekraïne voor veel onzekerheid. Dit zijn allemaal signalen die er toe leiden dat beleggers risico’s gaan vermijden en cryptocurrency en aandelen gaan verkopen. Maar niet bij allemaal want desondanks is Bitcoin in trek bij institutionele beleggers.

Koers daalt, Bitcoin in trek bij institutionele beleggers

De massale verkoop van Bitcoin zorgde zoals gezegd voor een forse daling van de koers. Dit heeft ertoe geleid dat Bitcoin in trek bij institutionele beleggers is. Het heeft er alle schijn van dat juist zij de afgelopen tijd hun kans grepen om tegen een relatief lage koers in te stappen op Bitcoin.

Bij institutionele Bitcoin fondsen zagen we namelijk de afgelopen week een instroom van zo’n 89 miljoen USD. Omgerekend is dit ruim 78 miljoen Euro. Wat erg opviel hierbij was dat vooral Bitcoin in trek was. Andere Ether fondsen zagen namelijk een uitstroom van zo’n 15,2 miljoen USD, omgerekend zo’n 13,4 miljoen Euro. Dit wekt de schijn dat het vertrouwen in Bitcoin weer aan het terugkeren is.

Over de afgelopen maand genomen, kwam de instroom op een positief bedrag van zo’ 178,3 miljoen USD, oftewel een slordige 157 miljoen Euro. Ook in deze cijfers is het opvallend dat vooral Bitcoin in trek bij institutionele beleggers is.  Ook in de maandcijfers van de Etherfondsen zien we hier een netto-uitstroom van 2,6 miljoen euro.

Ondanks een stijging van plus van zo’n 1,5 procent van de afgelopen dagen gaat het Bitcoin nog niet echt voor de wind dit jaar. Zo noteerden we een daling in de afgelopen week van 11,57 procent. Over de laatste drie maanden genomen is dit ruim 34 procent.

Er is nog niet zoveel te zeggen of de correctie verder doorzet. Nadat de koers na het dieptepunt van onder de 33.000 USD (29.000 Euro) was opgeklommen naar 45.000 USD (39.600 Euro) was iedereen er wel van overtuigt dat de bodem nu wel was bereikt. Een nieuwe daling zorgde er echter weer voor dat de koers op 36.000 USD (31.680 Euro) kwam. Het is nu wachten dat de 40.000 USD weer wordt aangetikt.

Bitcoin in trek bij institutionele beleggers

Niet alleen Bitcoin in trek bij institutionele beleggers

Het is overigens niet zo dat alleen Bitcoin in trek bij institutionele beleggers is. Ook bij Avalanche haalt men flinke bedragen op. Zo zag men hier een instroom van zo’n 25 miljoen USD. De grote concurrent van Ethereum doet het hiermee dus heel goed. Ethereum zelf heeft het echter wel weer erg lastig. Solana daarentegen deed het ook niet onaardig. Zij zagen een instroom van 1,2 miljoen USD.

Vooral de laatste week leverde een grote instroom van in totaal ruim 101 miljoen USD oftewel bijna 89 miljoen Euro. Bitcoin is echter nog altijd het meest belangrijke asset dat op de balans van de grote investeerders staat. In totaal gaat het om ruim 34 miljard USD, oftewel zo’n 30 miljard Euro.

Ethereum volgt 12,2 miljard USD, omgerekend 10,8 miljard Euro op eerbiedige afstand. Daarna valt er een gigantisch gat. Op plaats 3 en 4 staan Binance en Litecoin met een achtereenvolgens 429 miljoen USD (378 miljoen Euro) en 192 miljoen USD (169 miljoen Euro). Zoals je kunt zien hebben zowel Bitcoin als Ethereum in het geheel niets te duchten van de concurrentie. Er zijn ook geen signalen dat hier op korte termijn wel verandering in komt.

Maar met de laatste ontwikkelingen in Rusland is het de vraag hoe de institutionele beleggers hierop gaan reageren. Het worden spannende tijden niet alleen voor Bitcoin maar voor de gehele cryptomarkt. 

https://www.youtube.com/watch?v=BoCCFZHhlao

Plaats een reactie