Bitcoin mijnbouw werd bijna 60% duurzamer in 2021

In 2021 is de Bitcoin mijnbouw duurzamer geworden. Het nieuwste rapport dat de Bitcoin Mining Council (BMC) op 18 januari 2022 uitbracht, geeft aan dat tussen Q1 en Q4 2021, het duurzame energieverbruik van Bitcoin met 58.96% is gestegen, van 36% naar 58.5%. De BMC, bestaande uit 36 Bitcoin mijnbouworganisaties, verklaarde dat bedrijven die onder het orgaan vallen in 2021 een duurzaamheidspercentage van 66,1% noteerden.

Duurzaamheid van Bitcoin mijnbouw

De groeiende duurzaamheid van de Bitcoin mijnbouw laat mogelijk de gevolgen zien van de tegenwerking van critici en milieuactivisten gericht op het bezit in 2021.

De waarde van het activum steeg aanzienlijk, en trok institutionele beleggers aan zoals fabrikant van elektrische voertuigen Tesla. Tesla nam echter zijn toevlucht tot het opgeven van Bitcoin, verwijzend naar het energiegebruik van het activum bij het mijnen.

Een andere factor die bijdraagt tot de duurzaamheid van Bitcoin is de verbeterde mijnbouwapparatuur. In de loop der jaren hebben de producenten van Bitcoin mijnbouw hardware zich gericht op apparaten die minder energie verbruiken. Dit omdat de exploitanten zich steeds meer richten op het verlagen van de CO2-voetafdruk.

Elders kreeg de Bitcoin mijnbouw ook een klap nadat China de activiteit verbood, onder verwijzing naar een bedreiging voor de stabiliteit van de financiële sector van het land. Het harde optreden had tot gevolg dat de hash rate tussen Q1 en Q2 met maar liefst 46% daalde, omdat exploitanten uitweken naar andere vriendelijke jurisdicties.

In het algemeen merkte BMC op dat Bitcoin mijnbouw een hoger mengsel van duurzame energie gebruikt dan enige andere industrie of land. BMC schatte dat Bitcoin mijnbouw wereldwijd 220 TWh verbruikte, wat 17% meer was dan in oktober 2021, en noemde het inconsequent.

Bitcoin mijnbouw duurzamer

Het energieverbruik van Bitcoin blijft onbeduidend

Om de onbeduidendheid van het energieverbruik van Bitcoin te benadrukken, bleek uit het onderzoek van de BMC dat het energieverbruik 0,14% van de totaal geproduceerde elektriciteit in de wereld uitmaakt en 0,44% van de wereldwijde verspilde energie.

Vergeleken met andere industrieën deed Bitcoin het volgens het rapport goed: het verbruikte 61,4% minder energie dan goud mijnen. Opmerkelijk is dat de laatste maanden zowel Bitcoin als goud vergelijkingen hebben verdiend over de status van waarde opslagplaats.

Elders verbruikte Bitcoin ongeveer 9% meer energie dan vakantieverlichting en 2,8% meer dan computerspelletjes.

Bitcoin mijnbouw steeds duurzamer

Bitcoin energieverbruik vergeleken met andere industrieën

Het energiedebat heeft ertoe geleid dat critici oproepen tot een volledig verbod van Bitcoin, omdat het goed een bedreiging voor het milieu zou zijn. Onlangs is de vraag echter verschoven naar de soort energie die gebruikt wordt, en de nieuwste duurzaamheidsgegevens zullen als een pluspunt werken voor de vooruitzichten van het activum.

Zoals eerder gemeld door Finbold, riep de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA) op tot een verbod op het mijnen van cryptocurrency voor activa die gebruik maken van het Proof of Work (PoW) model zoals Bitcoin.

De regelgever riep de Europese Unie op zich te richten op Proof of Stake cryptocurrencies vanwege het efficiënte stroomverbruik.

Duurzame Bitcoin mijnbouw

Over het rapport en de methoden van gegevensverzameling

De Bitcoin Mining Council verbindt zich ertoe kwartaalrapporten uit te brengen waarin gegevens over het energieverbruik en de energiemix van Bitcoin mijnbouw worden uitgesplitst. Dit is hun derde uitgave, die het vierde kwartaal van 2021 bestrijkt.

Op 31 december 2021 – de laatste dag waarop het rapport betrekking heeft – , bestond de Bitcoin Mining Council uit 36 Bitcoin mining organisaties, die 46% van de totale Bitcoin hashrate vertegenwoordigen.

Het rapport is gebaseerd op informatie verzameld uit een enquête die door de leden van de Bitcoin Mining Council beantwoord werd, waarbij hen drie vragen gesteld werden?

  • Hoeveel elektriciteit verbruikt je totale Bitcoin mijnbouw vloot?
  • Wat is het totale percentage duurzame elektriciteit binnen de elektriciteitsproductiemix van je vloot?
  • Wat is de totale geaggregeerde hashrate van je vloot?

Vermeldenswaardig is ook dat de Bitcoin Mining Council voor deze uitgave hernieuwbare energiecredits (REC) buiten de definitie van “duurzame stroom” heeft gelaten. Alle rapporten zullen vanaf nu dezelfde methodologie volgen.

https://www.youtube.com/watch?v=3afIwdxirW8

Plaats een reactie