Kan Bitcoin rekenen op een gegarandeerde waardevermeerdering?

We trappen een open deur in wanneer we zeggen dat Bitcoin net zoals cryptomunten in het algemeen heel wat voor-, maar ook tegenstanders kent. Ondanks het feit dat Bitcoin in het leven is geroepen als een decentraal betaalmiddel dat het geld terug in handen moest brengen van de “gewone” mensen is het zo dat de digitale valuta ondertussen meer neigt in de richting van een store of value oplossing. Dit wordt niet in het minst in de hand gewerkt door de veronderstelling dat Bitcoin over een gegarandeerde waardevermeerdering moet beschikken. Dit zou volgens verschillende bronnen zelfs zo ingebakken zijn in de code van het blockchain project. Wat is hier nu echter precies en geldt voor Bitcoin daadwerkelijk “the only way is up”? Wij zochten het voor je uit en het antwoord op deze vraag kan je ontdekken hier op deze pagina.

Wat maakt Bitcoin niet geschikt als decentraal betaalmiddel?

Ondertussen zijn het merendeel van de investeerders in Bitcoin het er op zich wel mee eens dat de nummer één cryptocurrency van de wereld eigenlijk niet (meer) geschikt is als decentraal betaalmiddel. Natuurlijk maakt de achterliggende technologie dit nog altijd perfect mogelijk. De praktijk leert ons echter toch iets helemaal anders. De hoge fees, de vergoedingen die op dit ogenblik worden uitbetaald aan miners, zorgen er namelijk voor dat het eigenlijk onmogelijk is geworden om kleine bedragen in BTC af te rekenen. Een pizza zou op deze manier bijvoorbeeld wel eens erg duur kunnen worden. Het feit dat Bitcoin dus met andere woorden kan worden gebruikt als decentraal betaalmiddel betekent daarom nog niet meteen dat het ook echt interessant is.

Toch potentieel interessant voor landen met hyperinflatie

Dat Bitcoin zich op dit ogenblik voornamelijk door de hoge fees die worden aangerekend minder goed leent als betaalmiddel is een stelling die we eigenlijk niet kunnen doen voor de hele wereld. Voor verschillende landen zoals bijvoorbeeld Venezuela en Argentinië geldt namelijk dat ze worden geconfronteerd met zogenaamde hyperinflatie. Voor deze landen geldt dat het vaak nog aanzienlijk voordeliger is om te betalen met BTC of een andere cryptomunt dan in de lokale munteenheid. Het is dan ook niet voor niets dat de populariteit van cryptomunten in deze landen stelselmatig toeneemt.

Is Bitcoin potentieel ’s werelds beste store of value?

Er bestaat duidelijk nog de nodige onduidelijkheid over het feit of Bitcoin nu wel of niet nog geschikt is als betaalmiddel. Dit gezegd hebbende kunnen we toch niet anders dan concluderen dat er nu vooral wordt gekeken naar Bitcoin als een manier om waarde op te slaan. Het is dan ook niet voor niets dat er naar Bitcoin steevast wordt verwezen als zijnde de digitale variant van goud. Dit edelmetaal staat er sinds jaar en dag om bekend een veilige haven te zijn in tijden waarin het economisch allemaal net wat minder gaat. Ook Bitcoin zou op dat vlak een belangrijke rol kunnen spelen. Dit gezegd hebbende blijft er op dit vlak sprake zijn van één niet onbelangrijk pijnpunt… en dat is de volatiliteit. Ook voor goud geldt uiteraard dat haar waarde aanzienlijk kan schommelen, maar de volatiliteit van het edelmetaal verbleekt toch enigszins bij deze van Bitcoin. Naarmate het marktaandeel van Bitcoin groter wordt en er meer regulering komt lijkt het evenwel aannemelijk te zijn dat die aanzienlijke volatiliteit richting de toekomst wel wat zal worden ingeperkt.

Zit een gegarandeerde waardevermeerdering ingebakken in de code?

Voor heel wat beleggers of investeerders in Bitcoin geldt dat ze als het ware over een eindeloos vertrouwen beschikken in de nummer één cryptomunt van de wereld. In het merendeel van de gevallen wordt dan al snel duidelijk dat dit enorme vertrouwen wordt veroorzaakt door de stelling dat een waardevermeerdering bij Bitcoin zit ingebakken in de code. Dat kopt in zekere zin ook wel, alleen zijn er toch een aantal belangrijke randfactoren om hierbij rekening mee te houden.
In eerste instantie is het zo dat Bitcoin over een zogenaamde “hard cap” beschikt. Dit is een ongelofelijk belangrijk gegeven, want het zorgt er voor dat er nooit meer dan 21 miljoen BTC-tokens in de markt kunnen zijn. Dit is meteen een groot verschil ten opzichte van bijvoorbeeld Ethereum waarvoor er geen hard cap geldt. Dit betekent dat er continue sprake zal zijn van inflatie binnen het netwerk van de huidige nummer twee cryptomunt.

In de basis is het dus zo dat er, mede door het bestaan van een hard cap, inderdaad een zo goed als gegarandeerde meerwaarde zit ingebakken in de code van Bitcoin. Dit uiteraard wel uitsluitend wanneer we er rekening mee houden dat ook de interesse in de BTC-token zal blijven stand houden en nog verder zal toenemen doorheen de jaren. Is dat niet het geval? Dan spreekt het voor zich dat de meerwaarde die Bitcoin nog kan laten optekenen sterk kan worden ondermijnd. Dat er nog heel wat potentieel in de nummer één cryptocurrency schuilt mag evenwel ook duidelijk zijn.

Plaats een reactie