Centrale banken onderzoeken mogelijkheden Blockchain technologie

Er kan een fundamentele verschuiving plaatsvinden van handmatig naar geautomatiseerd met de groei van blockchain technologie op grote schaal. Centrale banken proberen te ontdekken hoe ze deze nieuwe Blockchain technologie kunnen maken, zonder de negatieve effecten.

Herdefiniëring financieel systeem

De laatste jaren zijn we overgestapt van een proces van herdefiniëring van de financiële dienstverlening. Dit doen we door de de architectuur die aan ons huidige financiële systeem ten grondslag ligt te veranderen. Fintech bedrijven worden steeds mainstream, maar de bedrijven nog wel aan de rand van het traditionele financiële systeem.

Veel van de huidige betalingsinfrastructuur werd jaren geleden gebouwd om betalingen tussen bedrijven en consumenten, handelsfinanciering en supply chain operaties mogelijk te maken. Veel van deze betalingen maken gebruik van een gemeenschappelijk sjabloon, hebben veel manuele overlays en zijn over het algemeen duur. Door de introductie van de Blockchain technologie vindt er een fundamentele verschuiving plaats.  

Blockchain technologie Centrale Banken

Fundamentele verschuiving in financieel systeem

Daar waar centrale banken zich eerst niet bezighielden met de Blockchain technologie, zien we dat er een verandering van mening begint plaats te vinden. Er kan een fundamentele verschuiving plaatsvinden van een handmatig financieel systeem naar een geautomatiseerd financieel systeem met de groei van blockchain technologie op grote schaal. De centrale banken proberen nu te achterhalen hoe ze deze nieuwe Blockchain technologie kunnen maken, zonder de negatieve effecten. Tegelijkertijd proberen de banken de beste manier te vinden om de Blockchain effectiever te maken.

Verwacht wordt dat de groeitrend van cryptocurrencies zich zal voortzetten. Sommigen, waaronder Ilias Louis Hatzis, de CEO van Krptonio Wallet, geloven dat cryptocurrencies de bestaande fiat munteenheden zullen vervangen. Volgens hem is één ding zeker, niemand kan blind blijven voor de actualiteit in de crypto-wereld en het groeiende belang ervan voor het financiële systeem.

Blockchain technologie

Cryptocurrency nog in de kinderschoenen

Cryptocurrency staat nog in de kinderschoenen. De wereldwijde marktkapitalisatie van crypto-activa staat op USD 1,4 biljoen. Als je de waarde van crypto-activa vergelijkt met de waarde van alle financiële activa die nu op de kapitaalmarkten aanwezig zijn, is het een feit dat ze nog veel te klein zijn om enig significante rol te spelen in het financieel systeem.

Vandaag zijn er veel volatiele munten en is het nog moeilijk te voorspellen hoe de dingen zullen uitpakken. Maar zoals alles wat nieuw is, is het proces nooit een rechte lijn. De mogelijkheden voor particuliere beleggers zijn in wezen cryptocurrencies en NFT’s.

Maar voor institutionele beleggers zijn er nog andere mogelijkheden: consumentgerichte bedrijfsmodellen, zoals Coinbase, die toegang bieden tot digitale activa. Dan is er de infrastructuur die nodig is om het ecosysteem populair te maken, zoals betaal-apps, schaalbaarheid, en oplossingen voor naleving en regelgeving. De ontwikkeling van DeFi, of gedecentraliseerde financiering, is het derde. De potentie voor deze protocollen zal alleen maar meer gaan groeien naarmate meer activa gedigitaliseerd worden.

Blockchain technologie centrale banken.

Risico’s van ongereguleerde karakter

Het potentiële risico voor kleine beleggers is echter het ongereguleerde karakter van veel handelsplatforms. We hebben grote hacks gezien waarbij beurzen werden weggevaagd en beleggers die er geld op hadden staan hun geld verloren.

Ondanks de inherente gevaren die crypto kan opleveren, is de aanleg van de broodnodige financiële infrastructuur in volle gang en kunnen beleggers steeds meer gebruik maken van bewaringsdiensten van institutionele kwaliteit. Naarmate de tijd verstrijkt, zullen professionele en gewone beleggers de hulpmiddelen krijgen die ze nodig hebben om hun crypto holdings te beheren en te beschermen.

Als je een zeer volatiele activaklasse verhandelt met gebruik van hefboomwerking, heb je een potentieel explosieve mix. Er vindt een gestage verbetering van de regelgeving plaats en een groter aantal beurzen gaat zich aan de regels houden.

Blockchain technologie bank

Regulering goed voor cryptocurrency en Blockchain technologie

Over regelgeving gesproken, het is belangrijk te kijken naar hoe de Verenigde Staten daarmee omgaan. Momenteel zetten verschillende financiële regelgevende organisaties zich volledig in voor de acceptatie of mainstreaming van blockchain technologie in de financiële sector: het Office of the Comptroller of the Currency (OCC), de Federal Reserve, het New York Department of Financial Services, de SEC en het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

De OCC heeft dit jaar vergunningen verleend aan: drie nieuwe digitale banken, Inclusief bank die niet in fiat geld handelen. Dit is een belangrijke ontwikkeling die de deur opent voor nieuwe ideeën en het mogelijk maakt dat publieke blockchain in het traditionele betalingssysteem wordt geïntegreerd, wat eerder in het land niet was toegestaan.

FinCEN heeft aangekondigd dat de reisregel, die geldt voor transacties boven een bepaalde drempel, ook zal worden toegepast op alle transacties met digitale activa. Om op één lijn te komen met het reguliere financiële systeem zouden “know-your-customer” en anti-witwas procedures gevolgd moeten worden.

De Securities and Exchange Commission (SEC) heeft bepaald dat hoewel Bitcoin als zodanig geen effect is, Bitcoin activa of tokens wel als een effect kunnen worden gedefinieerd, 

https://www.youtube.com/watch?v=ywV5JMDHiAY

Plaats een reactie