Energieverbruik van Bitcoin lager dan bij banken

De afgelopen tijd is er veel te doen rondom het energieverbruik van Bitcoin. Sinds het Tesla bericht over dat het bedrijf de mogelijkheid om een auto te kopen met Bitcoin heeft gestopt omdat het niet duurzaam genoeg zou zijn, is het energieverbruik van Bitcoin weer een hot topic. Er worden momenteel veel onderzoeken gedaan om het energieverbruik van Bitcoin aan te tonen. 

Galaxy Digital,een digitale bank opgericht door oud hedgefonds manager en miljardair Mike Novogratz, heeft onlangs een onderzoeksrapport “On Bitcoin’s Energy Consumption: A Quantitative Approach to a Subjective Question” opgesteld. 

Hieruit blijkt dat er voor de beveiliging van het Bitcoin netwerk minder energie nodig is dan voor het winnen van goud. Daarnaast blijkt ook dat de top 100 grootste wereldwijde banken ook meer stroom verbruiken.

Energieverbruik van Bitcoin is transparant en werkt nu tegen de munt

In het onderzoek wordt het jaarlijks energieverbruik van Bitcoin vergeleken met het energieverbruik door bedrijven die goud winnen en de 100 grootste wereldwijde banken. Uit dit onderzoek blijkt dat het energieverbruik van banken veel groter is dan het energieverbruik van Bitcoin. Op dit moment ligt Bitcoin onder een vergrootglas, maar er wordt bijna nooit een degelijke vergelijking gemaakt met de traditionele financiële sector.

Het energieverbruik van Bitcoin is transparant en inzichtelijk. Daarentegen is het energieverbruik van bedrijven die goud delven en banken niet transparant en ook niet openbaar. Hetzelfde geldt overigens ook voor de geldtransacties, want wie weet bijvoorbeeld hoeveel financiële transacties de ABN Amro per dag verstuurd? Deze gegevens zijn niet bekend voor buitenstaanders.

De transparantie van Bitcoin werkt nu in het nadeel van de munt. Het is voor de gevestigde orde heel eenvoudig om Bitcoin hierop aan te vallen. Dit terwijl de traditionele financiële sector geen rekenschap aflegt aan de maatschappij, ze doen dit uitsluitend aan hun aandeelhouders.

Energieverbruik van Bitcoin vs Bank en Goud

Energieverbruik van Bitcoin vs dat banken

De onderzoekers erkennen dat het Bitcoin netwerk relatief veel energie verbruikt. Maar ze benadrukken ook dat deze stroom niet alleen gebruikt wordt om satoshi’s te versturen, maar vooral ook om het gehele netwerk te beveiligen. De miners moeten alle transacties uit het verleden verifiëren met hun apparatuur, juist

Volgens berekeningen van verschillende data analisten is het geschatte energieverbruik van Bitcoin 113,89 TeraWattuur (TWh) per jaar. Om dit in een context te plaatsen, alle apparaten in de VS die op stand-by-stand staan, verbruiken maar liefst 1375 TWh per jaar, Dit is 12.1 keer zoveel als het jaarlijks geschatte energieverbruik van Bitcoin.

Door het gebrek aan data over het stroomverbruik is het lastig om het verbruik van de goud en banken industrie in te schatten. Hierdoor is het lastig om een open en eerlijke vergelijking te maken met het energieverbruik van Bitcoin. Echter hebben de datacenters, bankgebouwen en kantoren, pinautomaten en betaling netwerken geschat zo’n 238,92 TWh per jaar nodig volgens Galaxy Digital. Dit is twee keer zoveel als dat van Bitcoin.

Energieverbruik van Bitcoin 3

Goudindustrie verbruikt veel meer stroom dan Bitcoin

Om het energieverbruik van de goudindustrie te berekenen hebben de analisten gekeken naar alle processen rondom het delven van het edelmetaal. Er is gekeken naar zowel de processen die direct en indirect broeikasgassen uitstoten en ook naar alle emissie afkomstig van de raffinage en de recycling. Op basis van een aantal geaccepteerde criteria schatten de analisten in dat het energieverbruik door de goudindustrie 240.61 TWh per jaar bedraagt. Naar schatting is het energieverbruik het goud delven dus meer als 2 keer zo veel als het energieverbruik van Bitcoin.

Energieverbruik van Bitcoin vs goud

Bitcoin een energieverspilling of juist van waarde?

Als we kijken naar vergelijkbare industrieën zoals de bank- en goudindustrie, dan zien we dat het energieverbruik van Bitcoin relatief meevalt. Eigenlijk moeten we verder kijken dan enkel het energieverbruik,  

De waarde is altijd subjectief, zo ook de waarde van Bitcoin. Wat voor de een van waarde is, vindt een ander een energieverspilling. Daar waar bepaalde mensen de Bitcoin een enorme energieverspilling vinden, hechten de Bitcoin voorstanders juist grote waarde aan de Bitcoin.

Bitcoin geeft wereldwijd 8 miljard mensen de mogelijkheid om deel te nemen in de financiële wereld. Dit omdat het een open, transparant en decentraal netwerk is. Juist voor veel mensen in economisch en politiek instabiele landen biedt Bitcoin een uitkomst. Voor deze mensen is het energieverbruik van Bitcoin dan ook absoluut geen energieverspilling, maar zeer van waarde. 

https://www.youtube.com/watch?v=-KgRHkxqmOs

Plaats een reactie