Energieverbruik van Bitcoin wordt steeds efficiënter

Al tijden is het energieverbruik van Bitcoin een discussiepunt. Op dit moment wordt het energieverbruik door sommigen gezien als inconsequent. Desalniettemin wordt het energieverbruik van Bitcoin volgens de CEO van MicroStrategy steeds efficiënter.

Het energieverbruik van Bitcoin volgens Michael Saylor

Michael Saylor is de CEO van MicroStrategy en heeft gesproken over het Bitcoin (BTC) energieverbruik en de recente ontwikkelingen rondom dit verbruik. Hij heeft genoemd dat de energie die de Bitcoin verbruikt voor het mining proces op dit moment enigszins inconsequent is maar dat dit verbruik op den duur wel steeds efficiënter wordt.

De uitspraken rondom het energieverbruik van Bitcoin heeft Michael Saylor gedaan vlak voor de hoorzitting. De crypto mining industrie bereidt zich momenteel namelijk voor op een hoorzitting van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden deze week. Tijdens de driemaandelijkse briefing door de Bitcoin Mining Council (BMC) heeft Saylor zijn uitspraken gedaan.

Michael Saylor vindt het belangrijk dat het energieverbruik door de Bitcoin steeds efficiënter wordt. Daarbij dient volgens Michael Saylor wel in acht genomen te worden dat op dit moment het verbruik van de Bitcoin al verwaarloosbaar is in vergelijking tot grote energieën en het wereldwijde verbruik van energie.

Als we kijken naar het wereldwijde verbruik van energie dan gebruikt de Bitcoin, met onder andere zijn mining processen, slechts 14 basispunten. Wat wel opvallend is, is dat het verbruik van de Bitcoin in het afgelopen kwartaal is gestegen. Dit komt doordat de hashrate van de Bitcoin flink is toegenomen. Het is dus wel verstandig om het energieverbruik van Bitcoin in de gaten te houden om deze passend te reguleren.

Michael Saylor heeft het verbruik van energie door de Bitcoin goed bestudeerd. Volgens hem is de manier waarop de Bitcoin de energie verbruikt uiterst efficiënt. Saylor benadrukt ook dat de efficiëntie van het energieverbruik in de toekomst alleen nog maar kan toenemen. Daarnaast is het ook belangrijk dat de efficiëntie en het verbeteren van de efficiëntie op het gebied van energieverbruik een aandachtspunt blijft binnen de Bitcoin mining industrie.

Minder energieverbruik van Bitcoin

Misleidende uitspraken

Nic Carter is de medeoprichter van Coin Metrics en general partner van Castle Island Ventures. Ook hij heeft gekeken naar het energieverbruik van Bitcoin en hierover gesproken tijdens de driemaandelijkse briefing door de Bitcoin Mining Council (BMC).

Volgens Nic Carter is er onlangs een misleidende memo voorbereid. Deze memo zal een rol gaan spelen in de komende hoorzitting van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De informatie die op de memo geschreven staat heeft betrekking tot de impact van crypto mining op het gebied van energie, milieu en klimaat.

De memo geeft cijfers vrij die betrekking hebben tot de hoeveelheid energie afval die Bitcoin mining produceert. Echter, volgens Nic Carter zijn de cijfers die in de memo staan niet reëel. De valse cijfers laten zien dat de Bitcoin mining industrie in 2021 maar liefst 30.000 ton aan energie afval heeft gegenereerd. Deze hoeveelheid is gebaseerd op een afschrijvingscyclus van 1,29 jaar voor ASIC BTC mining machines.

Nu blijkt dat de ASIC BTC mining machines in de praktijk echt veel langer meegaan dan in de memo wordt geclaimd. Volgens Nic Carter zijn de machines in de praktijk meer dan 5 jaar lang effectief. Hierdoor is de uitgerekende hoeveelheid energetisch afval in de memo veel hoger dan de daadwerkelijke hoeveelheid afval die de Bitcoin met zich meebrengt.

Tijdens de briefing kwam ook het recente nieuws over Intel ter discussie. De Amerikaanse chipmaker is een nieuw type BTC mining machine aan het ontwerpen. Deze wordt binnenkort gelanceerd en heeft naar verwachting een nog betere energie efficiëntie dan de bestaande BTC mining machines. Dit komt doordat de nieuwe chip in de machines ultra lage spanning nodig heeft om te kunnen werken. De bedrijfspresentatie van de nieuwe chip zal plaatsvinden op 23 februari.

Michael Saylor is blij met het toetreden van Intel tot de cryptocurrency wereld. Volgens hem kan de markt het bedrijf veel kansen bieden, maar kan het bedrijf andersom ook veel positieve toevoegingen leveren aan de cryptowereld. Met het toetreden van Intel kan de efficiëntie van het energieverbruik van Bitcoin wel eens sterk verbeterd worden.

Plaats een reactie