Illegale crypto mining activiteiten in Kazachstan een halt toegeroepen

Ondanks dat wereldwijd de adoptie van crypto steeds grotere vormen aanneemt, zijn er ook nog steeds landen die er mee worstelen. Nadat vorig jaar China een totaalverbod op het minen van crypto heeft ingesteld en ook in Rusland de meningen verschillen over hoe er met de crypto-industrie moet worden omgegaan, zijn nu ook illegale crypto mining activiteiten in Kazachstan stop gezet.

Onderzoek naar illegale crypto mining activiteiten in Kazachstan

Volgens een officiële aankondiging van het Kazachstans Ministerie van Energie is er een onderzoek gestart naar illegale crypto mining activiteiten in Kazachstan. Tot nu toe zijn er naar aanleiding van dit onderzoek 13 illegale crypto miners ontdekt.  Volgens een verklaring van het ministerie zijn inmiddels alle activiteiten van deze miners een halt toe geroepen. Het onderzoek loopt overigens nog gewoon door. Het aantal van 13 zal dus nog ongetwijfeld verder stijgen.

Reden voor het onderzoek naar illegale crypto mining activiteiten in Kazachstan is het enorm grote stroomverbruik door de crypto miners. In de eerder genoemde verklaring die door het Kazchstaanse ministerie van energie op het internet is gepubliceerd, wordt gesproken over een totaal energieverbruik door crypto miners van meer dan 200 megawatt. 

Deze enorme hoeveelheid zal alleen maar groeien als er niets gebeurt, aldus het Ministerie van Energie. Dit kan tot grote problemen leiden. Er wordt gezegd dat het Kazachstaanse energienetwerk hier in bepaalde gebieden al forse problemen lijkt van te ondervinden.

De zeer grote groei van het energieverbruik is ontstaan nadat China vorig jaar het verbod op het minen van crypto heeft ingesteld. Kazachstan is na de instelling hiervan een toevluchtsoord voor veel crypto miners geworden. Hiermee zijn ook de illegale crypto mining activiteiten in Kazachstan toegenomen.

Naar verluidt is het land op dit moment voor meer dan 18 procent van de wereldwijde Bitcoin hash-rate de thuishaven. Voordat China het totaalverbod heeft ingesteld was dit nog maar 8 procent. Een stijging van maar liefst 10 procent dus in nog geen jaar tijd. Kazachstan loopt hiermee er voorop in de wereld en alleen in de VS ligt het percentage nog hoger op dit moment.

Het Ministerie van Energie van het land geeft aan dat het opsporen van illegale mining activiteiten in Kazachstan gewoon door zal gaan. Het hoge energieverbruik kan namelijk een nijpend probleem worden. Men blijft dus zoeken naar illegale miners om deze vervolgens te ontkoppelen van het energienetwerk.

De populariteit van de crypto sector is in Kazachstan in de afgelopen jaren wel fors gestegen. De roep aan de regering van het land, om met een goede regulering voor de crypto mining industrie te komen, wordt dan ook steeds groter. Hier lijkt men wel gehoor aan te gaan geven. Maar tot op heden is deze er nog niet. 

illegale crypto mining activiteiten Kazachstan

Onderzoek naar mining industrie

De Kazachstaanse president heeft dan ook opdracht gegeven om een onderzoek naar de crypto mining industrie uit te voeren. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de viceminister van Financiën van het land een voorstel gedaan om een tariefsverhoging voor energieverbruik door miners door te voeren. Het leek er namelijk op dat voor een ander tarief van toepassing was dan bij de overige sectoren. 

Ook moeten er speciale vergunningen worden aangevraagd om als miner actief te mogen zijn in Kazachstan. Miners zullen ook net als andere bedrijven belasting moeten gaan betalen.

De huidige ontwikkeling en het aanpakken van de illegale crypto mining activiteiten in Kazachstan kan wellicht worden voorkomen dat een verlies in de Bitcoin hash-rate plaats gaat vinden. Enige zekerheid hierover is er echter nog niet. We blijven het nieuws dan ook nauwkeurig volgen. Binnenkort zullen we gaan zien wat de effecten zijn van deze aanpak om de illegale crypto mining activiteiten stop te zetten. 

https://www.youtube.com/watch?v=v_eiZ79k0sY

Plaats een reactie