De EU voert MiCa in ter bescherming tegen fraude en klimaateffecten

Europa en zijn lidstaten hebben voorlopig overeenstemming bereikt over nieuwe crypto-regelgeving die consumenten en dienstverleners moet beschermen, zo heeft het Europees Parlement bekendgemaakt. De regeling, die “MiCA” (markets in crypto-assets) wordt genoemd, is bedoeld om te waken tegen zaken als fraude, criminele activiteiten, klimaateffecten en meer.

MiCa de normsteller

“In het Wilde Westen van de crypto-wereld zal MiCA een wereldwijde normsteller zijn,” zei de Duitse Europarlementariër Stefan Berger in een verklaring. “De MiCA zal zorgen voor een geharmoniseerde markt, rechtszekerheid bieden aan uitgevers van crypto-activa, een gelijk speelveld voor dienstverleners garanderen en hoge normen voor consumentenbescherming waarborgen.”

Een nieuw wettelijk kader is bedoeld om de marktintegratie te beschermen door openbare crypto-aanbiedingen te reguleren. Een belangrijke bepaling is een openbaar register dat door de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) wordt beheerd om bezorgdheid over het witwassen van geld aan te pakken.

Grote crypto-asset dienstverleners (CASP’s) zullen ook hun energieverbruik moeten bekendmaken en gegevens over milieu- en klimaateffecten moeten declareren bij hun nationale autoriteit, die op haar beurt de ESMA zal informeren.

MiCa regelgeving 1

Nieuwe regelgeving maakt crypto-activa veiliger

Deze nieuwe regelgeving versterkt het Europese kader voor de bestrijding van het witwassen van geld, vermindert de risico’s op fraude en maakt transacties met crypto-activa veiliger. De EU-reisregel zal ervoor zorgen dat CASP’s gesanctioneerde adressen kunnen voorkomen en opsporen en dat overdrachten van crypto-activa volledig traceerbaar zijn.

De wet heeft betrekking op cryptocurrencies zoals Bitcoin en Ether, maar NFT’s (nonfungible tokens) waaronder “bioscoopkaartjes, digitale verzamelobjecten van kledingmerken of in-game items in computerspelletjes” zullen worden vrijgesteld. Die kunnen later echter opnieuw worden ingedeeld als financiële instrumenten of crytpo activa die onder de MiCA vallen, aldus de regels.

De wet is nog voorlopig, over belangrijke details zoals de vraag of CASP’s in de EU gevestigd moeten zijn, wordt nog gedebatteerd, aldus Bloomberg. Eerdere versies van het ontwerp, voor het eerst voorgesteld in 2020, bevatten een bepaling om Bitcoin en andere cryptocurrencies te verbieden die energie-intensieve mijnbouwprocessen gebruikten. Die werden vervolgens echter geschrapt na klachten uit de industrie.

Het nieuws volgt op een slechte reeks voor crypto, met de ineenstorting van TerraUSD en andere tokens, het bevriezen van opnames bij Celsius en een algemene achteruitgang van de markt. De VS moeten hun eigen regels over crypto nog invoeren, maar Amerikaanse senatoren dienden onlangs een tweepartijdig wetsvoorstel in dat precies dat moet doen.

Overeenstemming MiCa wet

Ambtenaren van de Europese Unie stemden donderdag in met de Markets in Crypto-Assets (MiCA) wet, waarmee cryptocurrencies, emittenten en dienstverleners onder het eerste regelgevende kader van de EU voor de industrie worden geplaatst. De regels zullen naar verwachting al in 2024 ingaan.

Dit zijn de belangrijkste feiten:

  • Alle stablecoins zullen onder toezicht van de Europese Bankautoriteit (EBA) vallen en emittenten moeten in de EU gevestigd zijn.
  • Uitgevers van stablecoins moeten een voldoende liquiditeitsreserve aanhouden om houders provisievrije aflossingen te kunnen bieden, aldus de baanbrekende wet van de EU.
  • Stablecoins staan in het middelpunt van de belangstelling van mondiale toezichthouders sinds het Terra-UST depegging incident miljarden dollars aan spaargeld en beleggingen wegvaagde.
  • Cryptodienstverleners zullen transacties van meer dan 1.000 euro (US$1.045) met persoonlijke cryptocurrency portefeuilles moeten identificeren en melden.
  • De MiCA zal cryptobedrijven ook verplichten informatie over hun milieu- en klimaatvoetafdruk bekend te maken.
  • De Europese Commissie zal binnen 18 maanden een regelgeving voor niet-fungibele tokens (NFT’s) moeten beoordelen en opstellen, omdat deze van de werkingssfeer van MiCA werden uitgesloten.

Waarom is MiCa wet nodig?

Er zijn twee duidelijke redenen waarom mensen zich tot crypto wenden. Blockchain en cryptocurrencies vallen buiten de controle van gecentraliseerde systemen die lijden tijdens crises. Daarnaast bieden digitale activa een hedge wanneer fiat valuta verzwakken.

Maar het is belangrijk dat de overheid kan waken tegen zaken als fraude, criminele activiteiten, klimaateffecten en meer. Hoewel het misschien bijna onmogelijk is om crypto volledig te reguleren, hebben overheden via traditionele financiële instellingen geprobeerd om transacties in crypto-activa te controleren.

Om gedecentraliseerde platforms en gedecentraliseerde financiën te reguleren, hebben we gedecentraliseerde regelgeving nodig. Een middel om dat te bereiken zou zijn “de blockchain zelf te gebruiken als een middel om dit proces” van het reguleren van crypto’s daadwerkelijk te structureren.  

Regelgevers kunnen bijvoorbeeld blockchain registers gebruiken om gedecentraliseerde projecten bij te houden en goed te keuren, en blockchains toestaan zelfregulerende kaders op te bouwen waarbij protocollen vóór lancering gecontroleerd worden, voegde hij eraan toe.

Belangrijk is dat, om de opkomende wereld van crypto effectief te reguleren, beleidsmakers ervoor moeten zorgen dat de oude regels en wetten niet gewoon opnieuw worden opgepakt en op de ruimte worden toegepast.

Plaats een reactie