De invloed van de Oekraïne crisis op de Bitcoin en cryptomarkt

De Oekraïne crisis wordt steeds groter. Russische militairen oefenen rondom de grens van Oekraïne en 8500 Amerikaanse troepen staan op scherp. De mogelijke Oost-Europese oorlog heeft invloed op de Bitcoin en cryptomarkt.

Impact van Oekraïne crisis beperkt volgens experts

Op dit moment heeft de crisis die gaande is in en rondom Oekraïne nog relatief weinig invloed op de markt voor de Bitcoin en andere cryptocurrencies. Toch is er volgens diverse handelaren en crypto experts wel degelijk invloed geweest. Afgelopen tijd zagen handelaren de prijs van de Bitcoin en andere cryptocurrencies dalen. Mogelijk is deze prijsdaling het gevolg van de spanningen tussen Rusland en Oekraïne.

Mark Elenowitz is de leider van fintechbedrijf Horizon. Hij heeft uitspraken gedaan die betrekking hadden tot de financiële markten en de Oekraïne crisis. Volgens hem beïnvloedt de crisis overduidelijk de aandelenmarkt. Echter, het is belangrijk om alle beïnvloedende factoren in acht te nemen.

Mark Elenowitz noemt namelijk ook de COVID-19 pandemie, negatieve gebeurtenissen in de arbeids- en toeleveringsketen, en problemen rondom inflatie als factoren die de prijzen op financiële markten beïnvloeden. De mogelijke renteverhoging van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) beïnvloedt de ontwikkelingen op de financiële markt ook op een negatieve manier.

Net als Mark Elenowitz denkt ook Marc Chandler dat de Oekraïne crisis negatieve invloed kan hebben op de financiële markten. Marc Chandler is de Managing Director van Bannockburn Global Forex. Volgens Marc is de impact van de crisis relatief klein. De recente prijsdalingen op de cryptomarkt zullen voornamelijk veroorzaakt worden door andere factoren zoals de Fed vergaderingen.

Mike McGlone heeft ook gekeken naar de diverse factoren die invloed hebben gehad op de prijsdalingen van de cryptomarkt. Hoewel de impact beperkt is geweest, had de crisis in Oekraïne wel degelijk impact op de crypto prijzen. Er zijn gelijkenissen te vinden tussen de ontwikkelingen op de cryptomarkt en de Amerikaanse aandelenmarkt.

De huidige marktontwikkelingen doen diverse handelaren denken aan de ontwikkelingen in 2014. In 2014 waren er ook spanningen rondom Oekraïne. Rusland wilde mogelijk de Krim binnenvallen en veroveren. Het is nu de vraag wat de invloed zal zijn van deze Oekraïne crisis op de cryptomarkt.  

oekraïne crisis

Mogelijke gevolgen van een oorlog

Momenteel is de invloed van de Oekraïne crisis op de Bitcoin en cryptomarkt beperkt. Echter, dit betekent niet dat deze invloed beperkt zal blijven. Wanneer Rusland en Oekraïne elkaar de oorlog verklaren zal de impact zeker toenemen.

Volgens Mark Elenowitz zal er een aanzienlijke daling zichtbaar zijn op de cryptomarkt wanneer er een gewapend conflict ontstaat tussen Rusland en Oekraïne. De daling zal volgens deze expert niet direct worden veroorzaakt door de oorlog zelf maar eerder door tekorten op bijvoorbeeld olie- en voedselmarkten. Deze tekorten zijn wel het gevolg van de oorlog, waardoor de ontwikkelingen op de cryptomarkt gezien kunnen worden als een indirect gevolg van het gewapende conflict.

Glen Goodman denkt dat de cryptomarkt de ontwikkelingen op de aandelenmarkt zullen volgen tijdens een gewapend conflict. Uit het verleden weten we dat de aandelenmarkten negatief beïnvloed worden door conflicten. Doordat de cryptomarkt net als de aandelenmarkt een financiële markt is die wordt beïnvloed door veranderingen in vraag en aanbod, kan verwacht worden dat ook de cryptomarkt op een negatieve manier beïnvloed wordt door een gewapend conflict.

Volgens Glen Goodman heeft de geschiedenis ook een lichtpuntje laten zien. Uit eerdere ontwikkelingen blijkt dat de negatieve impact van een conflict tussen landen slechts tijdelijk en van korte duur is. Wanneer beleggers inzien dat de economie blijft groeien en ontwikkelen, zal hun activiteit de markten herstellen.

Diverse experts gaan ervan uit dat de Oekraïne crisis afdaalt in een conflict. Experts geven aan dat de cryptomarkt zich ten gevolge van deze ontwikkeling zal kunnen herstellen. Het herstel zal dan voortkomen uit de ontwikkeling van diverse macro-economische factoren. Een politieke regeling of staking van vuren zal minder invloed hebben op het herstel van de cryptomarkt.

Hoewel Mike McGlone betere macro-economische factoren als vereiste ziet voor het opleven van de cryptomarkt is hij wel positief over de toekomst. Volgens hem heeft de Bitcoin op middellange en lange termijn veel kansen om zich te ontwikkelen, waardoor de toekomst er positief uitziet voor deze cryptocurrency.

https://www.youtube.com/watch?v=w1YG9qW1TyQ

Plaats een reactie