Omzet Bitcoin en Ethereum miners flink gedaald in juni

In juni zijn de inkomsten die gegenereerd zijn door Bitcoin en Ethereum miners drastisch verminderd. Respectievelijk daalde de omzetten met 42% en 53%. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door het harde optreden in China hetgeen een aanzienlijke impact had op het mining activiteiten. Toch zijn hun inkomsten hoger dan in december 2020, toen zowel bitcoin als ether tegen lagere prijzen werden verhandeld.

Omzetdaling miners

Miners hebben een belangrijke rol in het Bitcoin netwerk. Ze zorgen er namelijk voor dat de transacties worden geverifieerd, verwerkt worden in een blok en ook aan de blockchain toegevoegd worden. Het toevoegen van een blok aan de blockchain is een technisch proces en vergt veel computerkracht en energie. Voor de middelen die nodig zijn om te minen, compenseert het netwerk miners via vergoedingen en transactiekosten.

Juni was een bijzonder zware maand voor Bitcoin en Ethereum miners. Dit vanwege het harde optreden tegen de mining activiteiten in China en ook door de daling van de crypto prijzen. Deze twee oorzaken tezamen zorgde voor een drastische daling van de inkomsten die gegenereerd worden door de Bitcoin en Ethereum miners.

De twee belangrijkste factoren die tot een omzetdaling hebben geleid zijn de Bitcoin prijsdaling en een vermindering van het transactievolume. Daarbovenop kwam ook nog eens het harde optreden van de Chinese overheid tegen de Bitcoin en Ethereum miners in China en Iran. Hierdoor is de hashrate van Bitcoin met maar liefst 50% gedaald ten opzichte van de All Time High in mei. Het harde optreden heeft de snelheid van de blokproductie tijdelijk vertraagd, hetgeen invloed had op de omzetcijfers van de Bitcoin en Ethereum miners

Omzetdaling Ethereum miners

Minder inkomsten voor Bitcoin miners

Uit degegevens van The Block Crypto Data blijkt dat Bitcoin miners in juni slechts USD 839 miljoen aan inkomsten hebben ontvangen. In mei bedroeg dit nog USD 1,45 miljard. Bitcoin miners behaalden in juni slechts USD 12 miljoen aan subsidies. Dit is goed voor 4,3% van de maandelijkse inkomsten, dit is bijna de helft in vergelijking met de recordhoogte van 8,3% in mei.

Ook de door Bitcoin mining gegenereerde inkomsten vanuit de transactiekosten halveerde bijna. In mei was dit nog 9% en in juni was dit slechts 5%. Dit was het gevolg van het feit dat het dagelijkse aantal transacties in juni tot 200.000 gezakt is. In mei was dit nog meer dan 300.000. Sinds augustus 2018 was het aantal dagelijkse transacties niet zo laag. Minder transacties betekent minder kosten voor miners en minder blokken die moet worden gedolven, dus ook minder blokvergoedingen.

Op 28 juni zakte de hashrate naar een YTD-dieptepunt van 58,98 en was op 30 juni 76,1 EH/s. De volgende aanpassing van de moeilijkheidsgraad is pas over 22 dagen. Dit zal ook een negatieve invloed hebben op de inkomsten totdat de moeilijkheidsgraad wordt verlaagd om de daling van de hashrate op het netwerk te compenseren.  

Ethereum miners omzet

Ethereum miners zagen ook sterke omzetdaling

Tot nu toe hebben de Ethereum miners een goed jaar achter de rug. Gisteren daalde Ethereum met maar liefst 8%, hetgeen zal leiden tot een inkomstendaling van de Ethereum miners, maar kijkend naar YTD hebben de inkomsten van Ethereum miners dat van Bitcoin overtroffen. Ook de Ethereum miners genereerden de afgelopen maand veel minder inkomsten.

In juni konden de Ethereum miners USD 1,1 miljard aan inkomsten genereren. In vergelijking met de recordhoogte van USD 2,35 miljard die de Ethereum miners in mei genereerden is dit een omzetdaling van meer dan 50%. Daarnaast waren de inkomsten ook minder vanwege het feit dat Ethereum in juni te maken had met een flinke prijsdaling , de munt daalde tot minder dan USD 2.000.

Kijkend naar het aantal transacties op het netwerk, dan zien we ook hier, net zoals bij Bitcoin een behoorlijke inkomstendaling. Van de USD 1.1 miljard die de Ethereum miners in juni genereerden, was slechts USD 166 miljoen afkomstig van de transactie en gas vergoedingen. Ook dit is een aanzienlijke daling ten opzichte van de maand mei. Het is het laagste punt in zes maanden.

Ethereum miners minder omzet

Inkomsten nog steeds boven het niveau van december 2020

Alhoewel de inkomsten van Bitcoin en Ethereum miners in juni sterk gedaald zijn is het nog steeds boven het niveau van december 2020. Zowel de Bitcoin als Ether handelden toen lager, respectievelijk USD 20.000 en USD 1.000.  

Kortom Bitcoin en Ethereum hebben het de afgelopen weken zeer moeilijk gehad. Op het moment van schrijven wordt Bitcoin onder de USD 33.000 verhandeld en staat de Ethereum koers op USD 2.029.

Plaats een reactie