EU legt vijfde ronde sancties op aan Rusland gericht tegen crypto transacties

De vijfde golf sancties behelst ook een nieuw verbod op vier grote Russische banken, die ongeveer 23% van het marktaandeel in de Russische banksector voor hun rekening nemen. Het is met name gericht tegen crypto transacties.

Nieuwe reeks sancties gericht tegen crypto transacties

De Europese Unie (EU) heeft een nieuwe reeks sancties tegen Rusland en crypto transacties aangekondigd wegens zijn voortdurende oorlogsagressie tegen Oekraïne. De EU doet dit in overeenstemming met de pogingen van wereldleiders om het Kremlin te straffen voor de misdaden die zijn troepen tegen de burgerbevolking begaan.

Volgens het persbericht van de Raad van de EU zijn er bewijzen dat de Russische troepen scholen, ziekenhuizen en schuilplaatsen als doelwit hebben gekozen. Daarnaast heeft Rusland verhinderd dat humanitaire hulp zich vrijelijk binnen Oekraïne kon verplaatsen naar plaatsen waar ze nodig zijn.

Deze sancties gelden als de vijfde ronde van acties tegen de Russische regering en de daaraan verbonden oligarchen. De EU doet dit om de pogingen van het land om de oorlog voort te zetten, onschadelijk te maken. Volgens de sancties is de invoer van Russische kolen of fossiele brandstoffen of het transporteren ervan naar de EU met ingang van augustus dit jaar verboden.

Daarnaast zal de toegang tot EU-havens verboden worden voor elk schip dat onder Russische vlag vaart, met opmerkelijke uitzonderingen voor landbouw- en voedselproducten, humanitaire hulp en energie.

“De laatste ronde van sancties zijn aangenomen als gevolg van de onmenselijkheden die Russische strijdkrachten begaan hebben in Boeka en andere plaatsen die in bezetting zijn genomen door Rusland. Het doel van de sancties is het roekeloze, agressieve en onmenselijke optreden van de Russische troepen een halt toe te roepen en de beslissingsnemers in het Kremlin duidelijk te maken dat hun illegale agressie een zware tol eist,” aldus Josep Borrell, vertegenwoordiger voor veiligheidsbeleid en buitenlandse zaken.

crypto transacties

Nieuw financieel verbod voor Russische entiteiten

De vijfde golf van sancties hield ook een nieuw verbod in op vier grote Russische banken, die ongeveer 23% van het marktaandeel in de Russische banksector uitmaken. Met een eerder verbod op de toegang van deze banken tot het SWIFT-netwerk, blijkt uit deze laatste actie dat ze volledig van de Europese markten zijn afgesneden.

De Europese Raad kondigde ook “de uitsluiting aan van alle financiële steun aan Russische overheidsorganen, een uitgebreid verbod op crypto transacties, waaronder stortingen in crypto-wallets. Ook komt er een verbod op de verkoop van bankbiljetten en effecten in de officiële valuta’s van de EU-lidstaten aan Rusland en Wit-Rusland, of aan natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland en Wit-Rusland”.

Deze nieuwe maatregelen zijn met name ingesteld om te voorkomen dat entiteiten in Rusland de sancties ontduiken. Hierdoor zouden de eerder opgelegde sancties geen effect meer zullen hebben.

Het EU-brede verbod op Rusland zal verstrekkende gevolgen hebben voor bedrijven, waaronder bedrijven die zich richten op crypto transacties. Want de bedrijven die eerder beloofd hadden de banden met Europa niet te verbreken, zullen nu gedwongen worden dat wel te doen.

De nieuwste ronde sancties van de EU strekt zich ook uit tot de families van reeds gesanctioneerde Russen. Het verbod strekt zich in het algemeen ook uit tot voorstanders van desinformatie en informatiemanipulatie die systematisch het verhaal van het Kremlin verspreiden over de oorlogsagressie van Rusland in Oekraïne.

Het doel van deze sancties, dat ook door de Amerikaanse autoriteiten serieus genomen wordt, is al een gezamenlijke inspanning om een duurzaam staak-tot-vuren te krijgen om een eind te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Wat het effect zal zijn van deze nieuwste ronde sancties tegen de crypto transacties is nog maar de vraag. De komende tijd zullen we gaan zien wat de impact is van de sancties tegen de crypto transacties is op de cryptomarkt.

https://www.youtube.com/watch?v=A8FmpETfsr8

Plaats een reactie