Kun je soeverein door Bitcoin worden?

Soevereiniteit is subjectief, maar Bitcoin biedt mensen over de hele wereld een unieke kans om onafhankelijker te worden wat vrijheid betreft. Is het mogelijk dat meer staten en mensen soeverein door Bitcoin worden?

Soeverein door Bitcoin worden, kan dat?

Een panel van vijf Bitcoiners betrad het podium op Bitcoin Conference 2022 om te praten over het onderwerp “Een Soeverein Individu Worden”. Het panel bestond uit Guy Swann van Bitcoin Audible, Pascal Gauthier, CEO van Ledger; Parker Lewis, hoofd bedrijfsontwikkeling bij Unchained Capital; Robert Breedlove, oprichter en CEO van Parallax Digital en Buffalo Bills’ quarterback, Matt Barkleys.

Het gesprek ging over diverse onderwerpen variërend van wat soevereiniteit betekent voor vrijheden, tot regels en voorschriften die soevereiniteit belemmeren en welke andere mogelijkheden er zijn om verder te gaan om soeverein door Bitcoin te worden.

Swann modereerde het panel terwijl Gauthier, Lewis, Breedlove en Barkleys vragen over soevereiniteit beantwoordden. De discussie stond in het teken van boeken als, “The Sovereign Individual: Mastering The Transition To The Information Age” van James Dale Davidson en Lord William Rees-Mogg.

Het boek beschrijft de geschiedenis en daarna de ineenstorting van het huidige regerings-, economische en monetaire systeem en de opkomst van het internet, de digitale economie en het digitale geld.

soeverein door Bitcoin worden

Soevereiniteit niet objectief

Swann begon met de uitspraak dat, “soevereiniteit niet objectief is; ze betekent voor ieder mens iets anders en is een kwestie van graad en geen binaire.” Hij vroeg elke panellid hoe ze soevereiniteit zien.

Gauthier ziet zijn werk bij Ledger als het in staat stellen van mensen om hun eigen sleutels te houden en een deel van hun digitale leven voor zichzelf te houden, zodat hun leven en geld niet door banken en andere instellingen in beslag genomen wordt. Hij is van mening dat mensen soeverein door Bitcoin kunnen worden.  

Hij besprak ook hoe de standaard abonnementsdienst van het huidige digitale leven betekent dat je betaalt en dan aan het eind van het abonnement niets bezit. Met bitcoin en koude opslag is dit monetaire digitale deel van jezelf voorheen niet van jou, maar nu wel, waardoor je meer soeverein door Bitcoin wordt.

Lewis ziet soevereiniteit als moeilijk te definiëren, maar vergelijkbaar met vrijheid op de manier waarop vrijheid ook naar graad is. “Geld is een hulpmiddel dat je in staat stelt meer afhankelijk te zijn van alle anderen, maar minder afhankelijk van één persoon. Geld stelt je in staat het leven na te streven dat je wilt.

Dit gereedschap is echter bedorven door het verouderde monetaire systeem en Bitcoin brengt het weer tot zichzelf.” Lewis zei ook: “Soevereiniteit en Bitcoin betekent dat een individu waarde kan produceren, en dat geen enkele andere entiteit dat individu ervan weerhoudt die waarde te nemen en de wereld in te gaan en te doen wat hem goeddunkt.”

Breedlove antwoordde, dat het woord afstamt van sovereign en dit is als wanneer een koning over zijn volk heerst en dat uiteindelijk soevereiniteit het gezag is om te handelen zoals het je goeddunkt. Soeverein is hij die de uitzondering kan maken. Als iemand een uitzondering kan maken op de regels, dan is hij soeverein over jou. Mensen kunnen hier met Bitcoin van afzien en optimaal over zichzelf heersen. Bitcoin maximaliseert de soevereiniteit van degenen die het gebruiken.”

Barkley gelooft dat Bitcoin vrijheid geeft, maar ook macht over je eigen vrijheden. Barkley en veel panelleden citeerden de zin: “Geld is de wortel van alle kwaad.” Swann herformuleerde het echter als: “Geld is de wortel van de samenleving”. Gautier breidde beide zinnen uit met: “Het huidige monetaire systeem is de wortel van alle kwaad.” Breedlove zei hierover dat: “De sleutel tot soevereiniteit is door mensen de macht te geven om de vrucht van hun arbeid vast te houden in iets dat niet geschonden kan worden. En dan de markt het laten uitzoeken door dwang uit de vergelijking te halen.”

Barkley sprak over de waarde van volledig gezag over zichzelf en hoe mensen in gemeenschap komen om hun volledig gezag over zichzelf te laten gelden. Gautier voegde hieraan toe: “Niets heeft waarde tenzij we het eens zijn en zeggen dat het waarde heeft en zo zijn steeds meer mensen het eens over waarde; Bitcoin is waardevoller geworden.”

Het panel eindigde met Swann die suggereerde dat je een nieuwe maatschappij en structuur kunt opbouwen met een gemeenschap van gelijkgestemden die je waarden van soevereiniteit en vrijheid delen. Volgens het panel is het mogelijk dat staten en mensen soeverein door Bitcoin worden.

Plaats een reactie