Versnelde crypto adoptie stelt financiële stabiliteit voor nieuwe uitdagingen

Het nieuwste Global Financial Stability Report beschrijft de risico’s van het crypto-ecosysteem en biedt een aantal beleidsopties om dit onbekende terrein te helpen navigeren. In het rapport spreken drie IMF-functionarissen, Fabio Natalucci, Dimitris Drakopoulos en Evan Papageorgiu, zich uit over de mogelijke gevolgen van een versnelde crypto adoptie voor het wereldwijde monetaire systeem.

Risico’s van snelle crypto adoptie

Het IMF ziet een aantal risico’s voor het mondiale monetaire systeem als gevolg van de snelle crypto adoptie. Volgens de drie functionarissen is het van cruciaal belang dat regeringen op korte termijn maatregelen beginnen te nemen om investeerders te beschermen. Bovendien vormt de opkomst van crypto een bedreiging voor de financiële stabiliteit in de wereld, aldus het IMF.

Een van die risico’s van de snelle crypto adoptie is de bescherming van de consument. Dit komt door beperkte of ontoereikende informatieverstrekking en toezicht. Zo zijn er meer dan 16000 tokens genoteerd op verschillende beurzen en bestaan er nu nog ongeveer 9000, terwijl de rest in een of andere vorm verdwenen is. Veel ervan hebben bijvoorbeeld geen volumes of de ontwikkelaars zijn van het project weggelopen. Sommige zijn waarschijnlijk uitsluitend voor speculatiedoeleinden of zelfs regelrechte fraude opgericht.

De (pseudo) anonimiteit van crypto-activa creëert ook gegevenslacunes voor toezichthouders en kan ongewenste deuren openen voor het witwassen van geld, maar ook voor de financiering van terrorisme. Hoewel de autoriteiten illegale transacties kunnen opsporen, zijn ze misschien niet in staat de partijen bij dergelijke transacties te identificeren.

Bovendien wordt het crypto-ecosysteem in verschillende landen door verschillende regelgevingskaders beheerst, wat coördinatie een grotere uitdaging maakt. Zo vinden de meeste transacties op cryptobeurzen plaats via entiteiten die vooral in offshore financiële centra opereren. Dit maakt toezicht en handhaving niet alleen uitdagend, maar bijna onmogelijk zonder internationale samenwerking. Volgens het IMF kan crypto ervoor zorgen dat “kapitaalstromen” buiten het toezicht en de controle van overheidsinstanties om gaan.

Resultaten crypto adoptie

Het potentieel van het crypto-ecosysteem

Naast alle risico’s van de wereldwijde en snelle crypto adoptie ziet het IMF ook het grote potentieel van de crypto-industrie. Zo biedt het crypto-ecosysteem een nieuwe wereld van mogelijkheden: De nieuwe en innovatieve technologie biedt de mogelijkheid om het internationale betalingssysteem op te schudden. Bovendien worden grensoverschrijdende betalingen gemakkelijker, sneller en goedkoper. En inwoners van landen in de wereld waar een centraal financieel systeem nog niet de norm is, zullen verbonden worden met de rest van de wereld. Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door het crypto-ecosysteem.

De totale marktwaarde van alle crypto-activa overschreed in september 2021 de $ 2 biljoen – een vertienvoudiging sinds het begin van 2020. Er bloeit ook een heel ecosysteem, vol uitwisselingen, wallets, miners en stablecoin emittenten.

Bij veel van deze entiteiten ontbreekt het aan sterke operationele, bestuurlijke en risicopraktijken. Cryptobeurzen, bijvoorbeeld, hebben te maken gehad met aanzienlijke verstoringen tijdens perioden van marktturbulentie. Er zijn ook verschillende geruchtmakende gevallen geweest van diefstal van geld van klanten door hackers. Tot nu toe hebben deze incidenten geen grote gevolgen gehad voor de financiële stabiliteit. Naarmate de crypto adoptie toeneemt en crypto meer mainstream wordt, zal hun belang in termen van mogelijke gevolgen voor de bredere economie toenemen.

versnelde crypto adoptie

Belangrijke uitdagingen voor de toekomst

Vooruitkijkend kan een wijdverspreide en snelle crypto adoptie belangrijke uitdagingen met zich meebrengen. Het IMF is van mening dat wereldwijde internationale regelgevers daarom moeten helpen deze uitdagingen op te lossen en heeft ook aangegeven hoe.

Als eerste stap moeten regelgevers en toezichthouders in staat zijn de snelle ontwikkelingen in het crypto-ecosysteem en de risico’s die ze creëren bij te houden door snel lacunes in gegevens aan te pakken. Het mondiale karakter van crypto-activa betekent dat beleidsmakers de grensoverschrijdende coördinatie moeten verbeteren om de risico’s van regelgevingsarbitrage te minimaliseren en te zorgen voor effectief toezicht en effectieve handhaving.

Nationale regelgevers moeten ook prioriteit geven aan de implementatie van bestaande wereldwijde normen. Normen die gericht zijn op crypto-activa blijven momenteel meestal beperkt tot het witwassen van geld en voorstellen over bankdeposito’s. Andere internationale normen op gebieden als effectenregelgeving, alsook betalingen, clearing en afwikkeling, kunnen echter ook van toepassing zijn en aandacht vragen.

Naarmate de rol van stabiele munten toeneemt, moet de regelgeving in verhouding staan tot de risico’s die zij inhouden en de economische functies die zij vervullen. De regels moeten bijvoorbeeld worden afgestemd op entiteiten die soortgelijke producten aanbieden (bv. bankdeposito’s of geldmarktfondsen).

Autoriteiten moeten prioriteit geven aan het versterken van macro-economisch beleid en de voordelen overwegen van het uitgeven van digitale valuta’s van centrale banken en het verbeteren van betalingssystemen. Digitale munten van centrale banken kunnen de druk van cryptoïsering helpen verminderen als zij helpen voorzien in een behoefte aan betere betalingstechnologieën.

Wereldwijde beleidsmakers moeten prioriteit geven aan het sneller, goedkoper, transparanter en inclusiever maken van grensoverschrijdende betalingen via de G20-routekaart voor grensoverschrijdende betalingen.

Samenvattend lijkt IMF bijna het tegenovergestelde te willen van wat de meeste beleggers in crypto willen zien. Zij verwelkomen een snelle crypto adoptie. 

https://www.youtube.com/watch?v=KR7YoDhosjc&t=18s

Plaats een reactie