Wall Street verantwoordelijk voor Bitcoin uitstoot volgens Greenpeace

Greenpeace vindt dat grote spelers op Wall Street, zoals BlackRock en Vanguard, verantwoordelijk zijn voor de milieuvervuiling die veroorzaakt wordt door Bitcoin mining. Dit probleem moet dringend worden aangepakt.

Banken financieren vervuiling

Volgens een nieuw rapport van Greenpeace USA moeten grote financiële instellingen verantwoordelijk worden gehouden voor het financieren van de vervuilende Bitcoin mining industrie. Het rapport, Bankrolling Bitcoin Pollution, verschilt van eerdere publicaties van Greenpeace over Bitcoin. De focus ligt nu op Wall Street en de bankensector, in plaats van op de Bitcoin miners zelf. Greenpeace vindt dat grote financiële instellingen zoals Trinity Capital, Stone Ridge Holdings, BlackRock, Vanguard en MassMutual Bitcoin mining steunen door voor economische prikkels te zorgen, wat de ecologische dreiging van de industrie in stand houdt.

De vijf genoemde financiers waren in 2022 samen verantwoordelijk voor meer dan 1,7 miljoen ton CO2-uitstoot. Dit komt overeen met de uitstoot van meer dan 335.000 Amerikaanse huishoudens. Dit laat zien hoe groot de impact van deze investeringen is op het milieu.

Greenpeace benadrukt dat de banken en investeerders de financiële middelen bieden die nodig zijn voor de bouw van grootschalige Bitcoin mining faciliteiten en de aanschaf van de apparatuur die hiervoor nodig is. Dit maakt hen medeverantwoordelijk voor de CO2-uitstoot die door deze activiteiten worden veroorzaakt.

Gebrek aan transparantie

Greenpeace heeft kritiek op het gebrek aan transparantie en verantwoording in de Bitcoin mining industrie. Volgens de organisatie maakt dit het moeilijk voor investeerders, belanghebbenden en regelgevers om goed doordachte beslissingen te nemen. Financiële bedrijven die betrokken zijn bij Bitcoin mining zouden moeten rapporteren over de uitstoot die gepaard gaat met hun investeringen en diensten. Dit zou helpen om een beter beeld te krijgen van de werkelijke impact op het milieu van de industrie.

Greenpeace benadrukt dat de crypto mining industrie vaak niet genoeg verantwoording aflegt over hun energieverbruik en uitstoot. Dit gebrek aan betrouwbare gegevens maakt het moeilijk om de werkelijke impact van Bitcoin mining te beoordelen. Bovendien stelt Greenpeace dat de industrie misleidende informatie verspreidt om de negatieve milieueffecten te verhullen.

Hypocrisie in de banksector

Greenpeace beschuldigt ook banken van hypocrisie omdat ze duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, maar toch investeren in de crypto mining industrie. Texas heeft een groot aantal miners opgevangen die China hebben verlaten na het verbod daar. Dit heeft geleid tot de bouw van veel Bitcoin mining faciliteiten, waaronder de faciliteit van Riot Platforms bij Rockdale. Deze faciliteit werd gefinancierd door onder andere Vanguard en BlackRock.

Greenpeace wijst op de paradox dat bedrijven zoals BlackRock, die zich in de markt zetten als leiders in duurzame investeringen, toch betrokken zijn bij de financiering van vervuilende Bitcoin mining operaties. Dit roept vragen op over hoe toegewijd deze bedrijven echt aan hun doelstellingen voor duurzaamheid.

De faciliteit van Riot Platforms is volgens Greenpeace een van de grootste vervuilers, met een uitstoot van 526.000 ton CO2, wat gelijk staat aan de uitstoot van 100.000 Amerikaanse huishoudens. Dit voorbeeld onderstreept de impact van de financiële steun die Wall Street biedt aan de Bitcoin mining industrie.

Greenwashing door Bitcoin mining

Greenpeace beschuldigt de Bitcoin industrie van greenwashing door te beweren dat Bitcoin mining milieuvriendelijk is. Ze vergelijken dit met de tactieken van de tabaks- en fossiele brandstoffenindustrie. Volgens Greenpeace worden misleidende studies gepubliceerd in twijfelachtige wetenschappelijke tijdschriften om voor een groen imago te zorgen. Deze studies beweren vaak dat Bitcoin mining goed is voor het milieu door het stimuleren van de aankoop van hernieuwbare energie en het bieden van stabiliteit aan elektriciteitsnetwerken. Greenpeace stelt echter dat deze claims speculatief, betwist of onjuist zijn.

Ook kopen Bitcoin miners hernieuwbare energiecertificaten (RECs) en rapporteren ze lagere uitstoot cijfers, dit draagt volgens Greenpeace weinig bij aan de werkelijke vermindering van CO2-uitstoot. Greenpeace benadrukt dat deze marktinstrumenten vaak niet gereguleerd zijn en weinig doen om de werkelijke uitstoot te verminderen of de ontwikkeling van hernieuwbare energie te stimuleren.

Greenpeace bekritiseert ook de strategie van de Bitcoin industrie om artikelen te publiceren die de milieu impact van Bitcoin mining bagatelliseren. Deze artikelen worden vaak geschreven door mensen die werken voor Bitcoin mining bedrijven of handelsverenigingen, wat leidt tot belangenconflicten en misleidende informatie.

Regulering en belasting

Greenpeace pleit voor regelgeving en belasting om de enorme energiebehoefte van Bitcoin miners te verminderen. Ze steunen de belastingvoorstellen van de Amerikaanse president Joe Biden, die Bitcoin miners zouden aanmoedigen om te zorgen dat hun operaties schoner zijn. De zogenaamde Digital Asset Mining Energy (DAME) belasting zou volgens Greenpeace miners stimuleren om schonere methoden te gebruiken en zo de milieu impact te verminderen.

Greenpeace stelt ook voor dat Bitcoin overgaat van proof-of-work (PoW) naar proof-of-stake (PoS), zoals Ethereum eerder heeft gedaan. De Bitcoin gemeenschap is hier echter fel op tegen omdat het de gedecentraliseerde aard van Bitcoin zou aantasten. Greenpeace blijft echter pleiten voor deze verandering als een manier om de energie intensiteit van Bitcoin mining te verminderen.

Oproep tot actie

Greenpeace roept financiële instellingen op om verantwoording af te leggen over de impact van hun investeringen op het milieu. Ze willen dat banken en investeerders transparanter zijn over hun betrokkenheid bij de Bitcoin mining industrie en de daarmee gepaard gaande uitstoot. Dit zou helpen om een beter inzicht te krijgen in de werkelijke milieu-impact van deze industrie en zou druk kunnen uitoefenen op bedrijven om schonere methoden te gebruiken.

Greenpeace benadrukt dat zonder transparantie en verantwoording het moeilijk is om de werkelijke impact van Bitcoin mining te beoordelen en passende maatregelen te nemen. Ze roepen op tot strengere regelgeving en belasting om de milieueffecten van Bitcoin mining aan te pakken en financiële instellingen verantwoordelijk te houden voor hun rol in deze industrie.

Lees meer over cryptocurrency op Bitvavo.

Plaats een reactie