BIS ziet een belangrijke rol voor DeFi, meer regelgeving is nodig

Traditionele financiële instellingen en pensioenfondsen in ons land zijn nog erg huiverig als het gaat over crypto. In Australië maar ook in andere landen kijkt men daar toch anders naar. In het buitenland worden daar dan ook al flinke stappen in gezet. Neem bijvoorbeeld het grote Australisch pensioenfonds Rest Super. Het fonds heeft besloten om te gaan investeren in Crypto. Australië loopt hiermee redelijk voor op in de bredere adoptie van crypto-currency in de financiële wereld.

BIS ziet een belangrijke rol voor DeFi binnen het traditionele systeem

De Bank voor Internationale Betalingen wordt vaak gezien als de centrale bank die alle andere centrale banken overkoepelt. De bank heeft onlangs een BIS rapport uitgebracht. Dit rapport draagt de titel: DeFi-risico’s en de decentralisatie-illusie. Het rapport laat een conclusie zien die niet iedere cryptohandelaar had verwacht van deze centrale autoriteit. BIS ziet een belangrijke rol voor DeFi binnen het traditionele financiële systeem. Echter, om deze rol te realiseren is er wel meer regelgeving en zijn er enkele technische aanpassingen nodig.

In het BIS rapport liet de bank weten dat de geschiedenis laat zien dat het integreren van nieuwe technologieën niet altijd soepel verloopt. Vroege ontwikkelingen zorgen vaak voor een verlies van marktintegriteit. Toch zien we, volgens het rapport, wel vaak dat de innovaties juist breder ingezet kunnen worden en een belangrijke rol gaan vervullen op de lange termijn.

BIS ziet een belangrijke rol voor DeFi op de lange termijn. Voordat DeFi zijn rol zal kunnen vervullen dienen er wel enkele ontwikkelingen plaats te vinden op de cryptomarkt. Zo moet de schaalbaarheid van blockchains verbeterd worden. Met deze ontwikkeling zal er namelijk een mogelijkheid worden gecreëerd voor grootschalige tokenisatie van traditionele activa. Daarnaast is ook een geschikte regelgeving voor de markt gewenst.

BIS DeFi

DeFi brengt risico’s

Het hoopvolle toekomstbeeld van DeFi brengt ook enkele mogelijke problemen met zich mee. Volgens BIS dalen de onderpandprijzen en stijgen de marges in tijd van nood. In deze tijden ontstaan vaak ook neerwaartse prijsspiralen die de rest van het financiële systeem op een negatieve manier kunnen gaan beïnvloeden. De centrale bank gaf aan dat we deze problemen hedendaags nog niet tegen het lijf zijn gelopen doordat de DeFi-wereld momenteel relatief op zichzelf staat.

Maar ook stablecoins kunnen volgens de centrale bank het financiële systeem beschadigen. Volgens het rapport vormen stablecoins een aparte vorm van geld doordat het geld niet toebehoort aan een centrale bank maar ook niet aan een commerciële financiële instelling. Het rapport geeft aan dat stablecoins gevoelig zijn voor runs. Hierdoor kan het implementeren van stablecoins in het DeFi systeem gevaarlijk zijn. Het kan problemen, ook wel ‘’financieringsschokken’’ genoemd door de centrale bank, met zich mee brengen. Deze problematiek kan gaan spelen binnen zowel banken als bedrijven. Uiteindelijk is het mogelijk dat deze problematiek het gehele financiële systeem beschadigd.

Maar hoe worden alle risico’s beperkt en problemen voorkomen? BIS ziet een belangrijke rol voor DeFi als er een goede regelgeving komt rondom deze tak van financiën. De centrale bank heeft voorgesteld om de regeling die huidig alleen geldt voor traditionele activa door te trekken naar de DeFi-ruimte. Ook de manieren waarop banken momenteel worden gecontroleerd kunnen doorgetrokken worden en toegepast worden op stablecoin-emittenten.

Het laatste onderdeel van het rapport van de centrale bank ging over de ‘’illusoire’’ decentralisatie. Volgens het rapport behoeven de protocollen die gebruikt worden binnen de DeFi-ruimte een gecentraliseerd bestuur. Dit gecentraliseerde bestuur kan goed, eenvoudig en snel beslissen over bijvoorbeeld kwesties rondom strategie of operationele beslissingen.

Maar niet alleen voor de werking van de DeFi kan een gecentraliseerd bestuur nut hebben. Volgens het rapport vergroot het hebben van een gedecentraliseerd bestuur ook de toegankelijkheid van de DeFi-ruimte. De overheidsinstanties moeten bijvoorbeeld kunnen communiceren met de inherente bestuursstructuren van DeFi. Daarnaast zorgt het er ook voor om voldoende financiële stabiliteit te behouden en het vertrouwen te vergroten. Met behulp van een gecentraliseerd bestuur kunnen namelijk kwesties rondom beleggersbescherming en illegale praktijken makkelijker aangepakt worden.

De schrijver van het rapport van BIS heeft de ontwikkelingen van DeFi op de voet gevolgd. Binnen de gegevens was het zichtbaar dat het aantal protocollen enorm is toegenomen binnen de DeFi ruimte. Begin 2021 was de DeFi waarde ongeveer 21,55 miljard USD. Sinds afgelopen zondag is de waarde ongeveer rond de 253,6 miljard. Een enorme ontwikkeling dus.

Plaats een reactie