Bitcoin risico versus aandelenrisico

De afgelopen tijd is de cryptomarkt zeer beweeglijk, een groot aantal investeerders vragen zich dan ook af wat het Bitcoin risico is ten opzichte van het investeren in aandelen. Een goede vraag, dus laten we eens wat dieper ingaan op het Bitcoin risico versus het aandelenrisico.

Bitcoin risico versus aandelenrisico

Het beleggen brengt natuurlijk risico’s met zich mee. Zowel de aandelen- als de cryptomarkt kan om verschillende redenen crashen. Als je besluit om verschillende activa aan je portefeuille toe te voegen dan is het belangrijk om de risico’s af te wegen.

Aandelen zijn wel anders omdat er enkele richtlijnen zijn die je kunt gebruiken om inzicht te krijgen in waar een prijs naartoe kan gaan. Crypto heeft minder van dit soort voorspellers. Cryptocurrency is wat dat betreft vooral speculatief, het is volledig gebaseerd op vraag en aanbod.

Elke valuta is tot op een zekere hoogte gebaseerd op hoeveel mensen bereid zijn te betalen. Maar bij een cryptovaluta als Bitcoin is dat anders. In tegenstelling tot andere valuta’s of activa zoals de euro, dollar of bijvoorbeeld ook goud, is het qua omvang een veel kleinere markt. Dus het is meer onderhevig aan grote schommelingen. Bovendien brengt het investeren in crypto meer risico met zich mee doordat het nog een relatief nieuwe markt is.

Bitcoin risico berekenen aan de hand van de volatiliteit

Voor het berekenen van het beleggingsrisico wordt vaak de volatiliteit berekent. De volatiliteit is een maatstaf voor de mate waarin de prijs van een activum gedurende een bepaalde periode schommelt.  Over het algemeen geldt: hoe groter de volatiliteit van een activum, hoe groter het beleggingsrisico. Investeringen met een hoge volatiliteit zijn doorgaans investeringen met een hoog risico en een hoog rendement.

Als je lange termijn beleggingen in zeer volatiele activa overweegt, is de beste vuistregel om te kijken naar de lange termijn trend van de activaprijzen – deze kan elke dag sterk fluctueren, maar de prijs kan over meerdere jaren een opwaartse of neerwaartse trens vertonen.

Bitcoin wordt beschouwd als een zeer volatiel activum. De volgende grafiek toont de 1-jaars volatiliteit van Bitcoin ten opzichte van Amerikaanse aandelen. Bitcoin wordt weergegeven door de blauwe lijn bovenaan en Amerikaanse aandelen worden weergegeven door de paarse lijn. Deze grafiek laat zien dat Bitcoin aanzienlijk volatieler is dan Amerikaanse aandelen.

Uit de grafiek kun je concluderen dat het Bitcoin risico hoger is dan dat van aandelen. Dus op basis van de volatiliteit is Bitcoin aanzienlijk risicovoller geweest het investeren in aandelen. Dit is in vergelijking met de totale aandelenmarkt (bijv. S&P 500), dus niet ten opzichte van individuele aandelen. Deze zijn over het algemeen ook wat volatieler. 

Bitcoin risico 5

Bitcoin risico vs Bitcoin rendement

Het Bitcoin risico is hoger dan dat van aandelen, maar de rendementen de afgelopen 5-10 jaar zijn ook hoger geweest. De onderstaande grafiek toont de relatieve Bitcoin prestaties ten opzichte van andere belangrijke indices. We kunnen hieruit concluderen dat het Bitcoin rendement heel veel hoger is dan dat van andere indices.  

Bitcoin risico 2

De Sharpe ratio is ook een maatstaf voor het rendement van een activum ten opzichte van de volatiliteit/het risico. Het kijkt naar de “overrendementen” van het activum (het verschil tussen het bedrag dat dit activum opbrengt en wat je had kunnen verdienen in een risicoloze belegging) over een bepaalde periode, en de volatiliteit van het activum over diezelfde periode.

Het resultaat is een waarde die kan worden gebruikt om het voor risico gecorrigeerde rendement tussen verschillende activa te vergelijken. Een hogere Sharpe Ratio duidt op betere rendementen in verhouding tot de hoeveelheid risico die de investering met zich meebrengt.

Bitcoin risico

Cryptogeschiedenis versus aandelengeschiedenis

Hoewel je toekomstige rendementen niet op het verleden kunt baseren, is het handig om te kijken hoe het koersverloop in de loop van de jaren is geweest. Je kunt hieraan bijvoorbeeld zien dat de Bitcoin de laatste jaren aanzienlijk gegroeid is. Dit is ook het geval voor veel andere cryptomunten.

De aandelengroei was minder groot, maar het is veel stabieler dan de cryptomarkt. Sinds dat de Bitcoin op de markt is gekomen is het altijd vluchtig geweest. Dit omdat er geen natuurlijke manier is om het te waarderen. Er is bij de Bitcoin dus sprake van veel meer volatiliteit dan bij aandelen. Het kan dus veiliger zijn om in aandelen te investeren in plaats van een digitale munt als Bitcoin, Dogecoin of Ethereum.

Wanneer is het slim om te investeren in crypto?

Het investeren in crypto kan interessant zijn als je op zoek bent naar extra diversiteit in je portefeuille. Cryptocurrencies zoals Bitcoin bieden namelijk een goed alternatief voor meer algemene activa. Uiteindelijk gaat het er vooral om hoeveel Bitcoin risico je wilt en kunt verdragen.

Plaats een reactie