Scheiding NFT en crypto China door ontwikkeling nieuwe blockchain infrastructuur

China is al geruime tijd in het nieuws als het gaat om crypto gerelateerde aangelegenheden. Vorig jaar nog heeft de Chinese overheid praktisch alle cryptobedrijven het land uit gejaagd. Nu is het land opnieuw in het nieuws omdat het een heel duidelijke grens wil gaan trekken tussen NFT en crypto. China wil dit realiseren door een compleet nieuwe infrastructuur voor de blockchaintechnologie te gaan ontwikkelen die is gericht op de handel in NFT’s.

Splitsing NFT en crypto, China gaat vol voor NFT platform

Er zijn dus wel een aantal opvallende gevolgen van de scheiding van NFT en crypto. China zal bijvoorbeeld de ontwikkeling van platforms en apps gaan ondersteunen. Deze zijn dan wel volledig gericht op NFT. Zo is er onder meer een blockchain project gestart dat door de Chinese autoriteiten wordt gesteund.

Hierbij gaat Blockchain-base Service Network, kortweg BSN genoemd aan een door de overheid gesteund project werken waarbij een compleet nieuwe infrastructuur zal worden opgeleverd. Deze moet zowel individuen als bedrijven ondersteuning geven bij het ontwikkelen van platforms en app waarmee NFT’s kunnen worden beheerd.

De naam van dit nieuwe project is ‘BSN-Distributed Digital Certificate’. Het doel van het project is om de inzet van niet crypto gerelateerde NFT’s met behulp van diverse applicatieprogrammeer interfaces te ondersteunen. Deze techniek kan vervolgens ook weer zijn nut bewijzen bij het ontwikkelen van platforms en apps waarbij je alleen fiat valuta als betaalmiddel hebt. Zo vangt men twee vliegen in één klap en kan er een duidelijke scheiding komen tussen NFT en crypto. 

Onderscheid NFT en crypto

Scheiding NFT en crypto China levert geen juridische problemen op

Er zijn echter nog meer zaken die opvallen bij de splitsing van NFT en crypto. China heeft op dit moment geen enkele juridische beperking opgelegd. Dat is natuurlijk wel opmerkelijk in het land dat nog geen half jaar terug, zo’n beetje de gehele cryptobranche het land uit jaagde. Natuurlijk is het in deze situatie nu wel zo dat ze niet mogen worden gebruikt in combinatie met Bitcoin of andere cryptovaluta. Dus die beperking is er wel uiteraard.

In China is het vandaag de dag streng verboden om publieke blockchains beschikbaar te stellen en te ondersteunen. Dit is dan ook de reden waarom er door het eerdergenoemde project een compleet nieuwe blockchain zal worden ontwikkeld die in het geheel is gericht op NFT’s.  Als deze speciaal ontwikkelde infrastructuur er niet zou komen, zouden de NFT’s alleen maar publieke netwerken kunnen worden gebruikt. De Chinese overheid is echter van mening dat deze onbetrouwbaar en illegaal zijn. Vandaar deze beweging van de autoriteiten van het land.

De nieuwe infrastructuur zal verder door een gecentraliseerde instelling worden beheerd. Zo is het dus mogelijk dat er in China een geheel compatibel en gecontroleerd NFT-platform wordt gelanceerd waarbij de NFT en crypto volledig zal zijn afgescheiden van cryptovaluta.

Voor zover nu bekend is, zal er wel van alles in het werk worden gesteld om de blockchain zo transparant als mogelijk te houden. Op ‘reguliere’ blockchains is het heel gebruikelijk dat er speciale tokens worden gebruikt voor de betalingen van de gasvergoedingen. Op deze nieuwe blockchain, zullen investeerders ook gasvergoedingen moeten gaan betalen, maar dan in fiat valuta.

Wanneer deze compleet nieuwe infrastructuur zal worden gaan opgeleverd en kan worden gaan gebruikt, is op het moment van schrijven nog niet bekend. Voordat die in gebruik kan worden genomen, zal de infrastructuur eerst moeten voldoen aan alle wettelijke eisen die door de Chinese overheid zijn opgesteld. Het zou dus maar zo kunnen zijn, dat dit voor de nodige vertraging gaat opleveren. Maar in een land als China weet je het maar nooit. 

Het feit dat China een nieuwe infrastructuur voor de blockchaintechnologie wil gaan ontwikkelen die is gericht op de handel in NFT’s, geeft wel aan dat China zeker potentie ziet in deze groeiende markt. 

https://www.youtube.com/watch?v=JBUGe7WrKLA

Plaats een reactie