Gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO) haalt 2,7 miljoen dollar binnen voor afdruk Amerikaanse grondwet

Een DAO is een gedecentraliseerde autonome organisatie. Een dergelijke organisatie kan gestart worden om fondsen te werven voor bijvoorbeeld nieuwe software. DAO’s zijn volledig transparant en vaak mogen andere eigenaren van de crypto waar de organisatie tot behoort meestemmen over de keuzes die de organisatie maakt. Onlangs heeft een DAO 2,7 miljoen dollar geworven. Het is de bedoeling dat dit geld gebruikt wordt om een gedrukt exemplaar van de Amerikaanse grondwet te kopen.

DAO moet 20 miljoen dollar sparen

Recentelijk is er een gedecentraliseerde autonome organisatie georganiseerd welke erg succesvol was in het werven van fondsen. Het geld dat de gedecentraliseerde autonome organisatie bij elkaar verzamelt gaat gebruikt worden om een zeldzame afdruk van de grondwet van Amerika te kopen. De DAO wil bieden op het exemplaar dat op 18 november geveild gaat worden. De veiling zal plaatsvinden bij het bekende veilinghuis Sotheby’s.

Maar welke gedecentraliseerde autonome organisatie heeft deze actie gestart? Het gaat hier om ConsitutionDAO. Deze organisatie heeft op de website genoemd dat zij met een smart contract van Ethereum (ETH) en een bod van het opgehaalde geld het zeldzame exemplaar van de grondwet in handen willen krijgen. Wanneer ze de grondwet in handen hebben dan willen ze deze, volgens de website, graag teruggeven aan het volk.

Het werven van fondsen door deze DAO is erg succesvol. Op het moment van schrijven stijgt het bedrag dat de DAO verdiend heeft al boven de 2,7 miljoen dollar uit. Dit staat gelijk aan een hoeveelheid van 574 ETH. De actie om fondsen te werven is nog niet afgelopen. Wanneer je de stand van zaken in de gaten houdt dan zul je zien dat het bedrag dat de gedecentraliseerde autonome organisatie aan het ophalen is blijft stijgen.

Hoe ver zal het bedrag moeten stijgen? Naar schatting is de kopie van de zeldzame afdruk van de Amerikaanse grondwet, die de DAO graag in zijn bezit wil hebben, maar liefst 15 tot 20 miljoen dollar waard. De DAO heeft dus nog een lange weg te gaan om voldoende fondsen te werven.

Maar is ConsitutionDAO eigenlijk wel een DAO? Als we heel technisch kijken dan concluderen we dat de organisatie eigenlijk geen gedecentraliseerde autonome organisatie is. Dit komt omdat de organisatie geen governance token heeft. Een governance token is normaal gesproken een cryptomunt die door een gedecentraliseerde autonome organisatie wordt gebruikt om te stemmen over de ontwikkelingen van de gedecentraliseerde autonome organisatie in de toekomst. Op dit moment heeft ConsitutionDAO een speciale Discord server met 7600 leden. Op deze server wordt bepaald hoe de ontwikkeling van de DAO gaat verlopen en worden vragen over de gedecentraliseerde autonome organisatie beantwoord.

DAO

Het zeldzame exemplaar

Om wat voor zeldzame afdruk van de Amerikaanse grondwet gaat het nu eigenlijk? Het exemplaar dat geveild gaat worden bij Sotheby’s is één van de 13 exemplaren van de eerste editie van de Amerikaanse grondwet. De prent die geveild gaat worden, en die de gedecentraliseerde autonome organisatie dus graag in handen wil hebben, wordt ook wel de Goldman-grondwet genoemd. Dit komt doordat de familie Goldman deze wet in handen heeft gehad. De familie Goldman is een beroemde Amerikaanse familie. Met een vermogen van meer dan 13 miljard dollar is dit de 23e rijkste familie in de Verenigde Staten.

De familie Goldman wil momenteel het stuk graag veilen. De opbrengst van de veiling wordt geschonken aan de Dorothy Tapper Goldman Foundation. Dit is de stichting van de vrouw van S. Howard Goldman, die in 1988 het inmiddels zeldzame stuk grondwet kocht voor zijn verzameling. De genoemde stichting van zijn vrouw zet zich in voor het bevorderen van het begrip van de democratie in de Verenigde Staten en laat zien hoe daden van burgers een verschil kunnen maken.

Als het ConsitutionDAO gaat lukken om de zeldzame afdruk van de Amerikaanse grondwet te kopen dan is dit een overwinning voor de crypto gemeenschap. Eerder is het de gemeenschap ook al gelukt om een gewild item te kopen. De unieke Once Upon a Time in Shaolin plaat van de wu-tang is eerder al in het bezit gekomen van de cryptomarkt via een gedecentraliseerde autonome organisatie.

Plaats een reactie