Komt er een Proof-of-Work crypto beperking?

Maandag 14 maart 2022 is een belangrijke dag voor de gehele cryptomarkt. Het EU-parlement staat op het punt te stemmen over een crypto-wetgevingspakket dat mogelijk het gebruik van Proof-of-Work cryptocurrencies wil beperken. Het laatste ontwerp van het door de Europese Unie (EU) voorgestelde wetgevingskader voor het besturen van virtuele valuta’s, Markets in Crypto Assets (MiCA), bevat nog steeds een bepaling die het gebruik van Proof-of-Work cryptocurrencies zou kunnen beperken.

Proof-of-Work crypto beperking

Eerder werd al een keer gesproken over een mogelijke Proof-of-Work crypto beperking. Toendertijd werd het voorstel van tafel geveegd. Maar de beperking van Proof-of-Work crypto is weer terug op tafel nu EU-parlement stemming over cryptocurrency voorbereidt.

Proof-of-Work is het energie-intensieve consensusmechanisme dat ten grondslag ligt aan populaire cryptocurrencies als bitcoin en ether. Het rekenproces is door wetgevers in de EU zwaar onder de loep genomen vanwege energiezorgen.

Een bepaling die Proof-of-Work cryptocurrencies zoals bitcoin wil dwingen over te schakelen op het milieuvriendelijker Proof-of-Stake consensus mechanisme staat in een ontwerp van MiCA dat maandag ter stemming aan het parlement wordt voorgelegd.

Een eerder ontwerp van het MiCA kader bevatte een sterk geformuleerde bepaling die voorstelde cryptodiensten die steunen op ecologisch niet-duurzame consensusmechanismen met ingang van januari 2025 te verbieden. Maar de bepaling werd later geschrapt na verzet van de industrie.

De EU-parlementariër die verantwoordelijk is voor het MiCA wetgevend kader, Dr. Stefan Berger, zei destijds dat de betreffende paragraaf geschrapt was, maar dat er nog geen definitieve beslissing genomen was.

Eén versie van het nieuwe ontwerp heeft een soortgelijke bepaling, zij het aanzienlijk afgezwakt ten opzichte van het origineel. Daarin staat dat crypto-activa “worden onderworpen aan minimale milieuduurzaamheidsnormen met betrekking tot hun consensusmechanisme dat wordt gebruikt voor het valideren van transacties, voordat ze in de Unie worden uitgegeven, aangeboden of tot de handel worden toegelaten.”

Als een Proof-of-Work consensusmechanisme op kleine schaal werkt, is het vrijgesteld van het hoeven voldoen aan duurzaamheidsnormen, aldus de bepaling. Wat als kleinschalig in aanmerking komt moet nog bepaald worden.

Ook staat er dat energie-intensieve crypto-activa die al in de EU in gebruik zijn voordat de wetgeving van kracht wordt, “een gefaseerd uitrolplan moeten opstellen en bijhouden om ervoor te zorgen dat aan dergelijke eisen wordt voldaan”, zoals in een ander deel van het kader wordt gespecificeerd.

Een andere versie van de maatregel zou de taal nog verder afzwakken. Men gelooft echter dat de sterkere versie veel steun heeft onder parlementariërs.

Hoewel er plannen zijn om Ethereum van Proof-of-Work over te laten stappen op een minder energieverslindend consensusmechanisme dat Proof-of-Stake heet, is het onduidelijk hoe bitcoin, de grootste wereldwijd verhandelde cryptocurrency naar verhandeld volume, van Proof-of-Work zou kunnen overstappen.

Dus hoewel er de laatste tijd een enorme push is om hernieuwbare energie te gebruiken bij het mijnen van bitcoin, is de industrie nog steeds erg afhankelijk van traditionele energiebronnen, waardoor de cryptocurrency potentieel kwetsbaar is onder het sterkere voorstel.

Proof-of-Work crypto

Reactie op het voorstel

De cryptogemeenschap heeft snel gereageerd, waarbij sommigen burgers in de EU opriepen contact op te nemen met hun parlementariërs om zich tegen de maatregel te verzetten.

Ledger, een aanbieder van crypto hardware wallets, gaf een verklaring uit waarin het zegt: “Individuen en organisaties moeten vrij zijn om de technologie te kiezen die het best bij hun behoeften past. Beleidsmakers mogen niet opleggen of discrimineren ten gunste van een bepaalde technologie. Dit is zeer verontrustend en zou ernstige gevolgen hebben voor Europa.”

Pierre Person, Europarlementariër voor Parijs, merkte naar aanleiding van het rapport het volgende op: “Zoals het er nu uitziet, veroordeelt het definitief de toekomst van crypto-activa in Europa. Door Bitcoin en Ether te verbieden, door het gebruik van NFT en DeFi te bemoeilijken, hypothekeert het Europees Parlement onze monetaire en financiële soevereiniteit.”

Person’s verklaring verduidelijkt dat er geen unanieme steun voor het rapport is, zodat het niet zeker is dat het het haalt. Maar sommige facetten van het rapport zullen waarschijnlijk wel unanieme steun krijgen. Artikelen zoals de eis dat alle crypto-projecten een whitepaer uitgeven en een duidelijke lijst van overeengekomen definities van nieuwe blockchain technologieën zullen goed ontvangen worden.

Of het voorstel geaccepteerd gaat worden door de EU parlement gaan we vandaag weten. Wat de consequenties van het besluit gaat worden, zijn het een acceptatie of een afwijzing van het voorstel is, moet de komende tijd duidelijk worden. 

https://www.youtube.com/watch?v=yRBmy9Z2d6E

Plaats een reactie