Meer kennis zorgt voor meer risicobereidheid van cryptohandelaren

PaySafe heeft een onderzoek gedaan naar de invloed van kennis op het gedrag van cryptohandelaren. Uit het onderzoek is gebleken dat de risicobereidheid van cryptohandelaren hoger is, naarmate zij meer kennis hebben van de mechanismen van de cryptomarkt.

Risicobereidheid van cryptohandelaren: het rapport van PaySafe

PaySafe is een grote leverancier van diverse betalingsoplossingen. Het bedrijf heeft onlangs onderzoek gedaan naar de invloed van kennis op het gedrag van handelaren in cryptocurrencies. Het onderzoek is uitgevoerd gedurende maand oktober. PaySafe had voor het onderzoek hulp ingeschakeld van het onafhankelijke onderzoeksbureau Sapio Research.

Uiteindelijk wist Sapio Research maar liefst 2.015 deelnemers voor het onderzoek te vinden. Deze deelnemers zijn afkomstig uit twee verschillende landen. Het onderzoek heeft online plaatsgevonden.

De resultaten van het onderzoek laten een belangrijke bevinding zien. Het onderzoek laat zien dat de risicobereidheid van cryptohandelaren toeneemt, naarmate zij meer kennis hebben over de markt van cryptocurrencies.

35% van de deelnemers van het onderzoek benoemde zijn of haar risicobereidheid hoog of zeer hoog toen cryptocurriencies jaren geleden werden bedacht en gelanceerd. Inmiddels is het aandeel aan mensen dat bereid is om risico te nemen op de markt voor digitale munten gestegen naar 37%. Deze gegevens komen voort uit het rapport van Sapio Research en PaySafe.

Een deel van de respondenten was afkomstig uit Groot-Brittannië. Van deze deelnemers wist 72% zich op dit moment te classificeren als iemand met een matige, hoge of zeer hoge risicobereidheid. Een ander deel van de respondenten was afkomstig uit de Verenigde Staten. Daar was het percentage deelnemers dat zijn of haar risicobereidheid beschreef als matig, hoog of zeer hoog slechts 70%.

Om te kijken naar het effect van kennis op de risicobereidheid van cryptohandelaren zijn is de bereidheid tot het nemen van risico’s ook uitgevraagd voordat de respondenten kennis hadden over de markt van digitale valuta’s. Voor het verwerven van de kennis gaf slechts 64% van de deelnemers in de VK en 64% van de deelnemers in de VS aan dat zij de risicobereidheid van cryptohandelaren inschatten als matig, hoog of zeer hoog.

Risicobereidheid van cryptohandelaren groeit door kennis

Andere bevindingen

Naast de risicobereidheid heeft PaySafe in samenwerking met Sapio Research ook andere factoren onderzocht. Zo heeft het onderzoek ook gekeken naar de motivatie van handelaren om aan de slag te gaan op de markt voor cryptocurrencies.

Volgens het rapport van PaySafe heeft 25% van de handelaren cryptocurrencies gekocht omdat ze toekomst zien in de digitale valuta’s. Voor 21% van de deelnemers van het onderzoek is de achterliggende reden van het kopen van cryptomunten de lol of sensatie van het handelen geweest. Nog eens 20% van de handelaren geeft aan crypto om de strategische reden te hebben gekocht dat het hun wallets diversifieert.

Uit het rapport van PaySafe is ook gebleken dat slecht 12% van de deelnemers cryptocurrencies en het handelen in cryptocurrencies erkent als primaire inkomstenbron. Ondanks dat de risicobereidheid van cryptohandelaren relatief hoog is, willen de meeste van hen kennelijk de zekerheid van een baan naast hun handelspraktijken.

Dat het handelen in cryptocurrencies bij relatief weinig mensen dient als primaire inkomstenbron, betekent niet dat de handelaren geen interesse hebben in een stabiel crypto inkomen. Uit het onderzoek van PaySafe is namelijk gebleken dat maar liefst 55% van de respondenten zijn of haar salaris graag in cryptocurrencies zal willen ontvangen. Dit geld voor respondenten die het handelen in digitale valuta’s niet erkennen als primaire inkomstenbron.

De hoge risicobereidheid van cryptohandelaren komt niet alleen voort uit kennis over de wereld van cryptocurrencies. Ook de overtuigingen die de respondenten hebben lijken een grote rol te spelen. De voornaamste redenen voor het ontvangen van het salaris in de vorm van crypto zijn namelijk de stijgende waarde van cryptomunten en het geloof dat cryptomunten de financiële toekomst vormen.

Volgens Chirag Patel, de CEO van Digital Wallets bij PaySafe, laten de bevindingen van het onderzoek doen dat de manier waarop gekeken wordt naar cryptocurrencies flink veranderd is. Meer mensen hebben interesse gekregen in digitale valuta’s en de metaverse. Hierdoor lijkt de cryptomarkt een positieve toekomst tegemoet te gaan. Het grootste aandachtspunt voor crypto ontwikkelingen wordt het creëren van praktische use cases.

https://www.youtube.com/watch?v=dZjY37Fc0Nk

Plaats een reactie