De onthullingen van de hoorzitting over stablecoin regulering in Amerika

Deze week is het Financial Services Committee van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden bij elkaar gekomen. Zij zijn bijeengekomen om de stablecoin regulering in Amerika te bespreken. Diverse beslissingen zijn onthuld en terug te vinden op YouTube.

Hoorzitting over stablecoin regulering in Amerika

Deze week heeft er een hoorzitting plaatsgevonden waarin diverse zaken werden besproken met betrekking tot de markt voor cryptocurrencies. Met name de regelgeving rondom het reguleren van stablecoins in het land is besproken. Uit de hoorzitting bleek dat de afgevaardigden in Amerika een erg uitlopende mening hebben over de regels moeten worden opgesteld.

Met name onder de wetgevers op Capitol Hill lopen de meningen over stablecoins en cryptocurrencies sterk uiteen. Nellie Liang is de ondersecretaris voor Binnenlandse Financiën. Namens het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft zij een getuigenis gedaan tijdens de hoorzitting.

In haar getuigenis noemde Nellie Liang dat er veel belang is bij een duidelijke regelgeving voor de cryptomarkt. Voor zowel traditionele als digital-native tussenpersonen moet de regelgeving verduidelijkt worden. Bedrijven, consumenten en beleggers moeten weten wat de risico’s zijn en welke acties in het land worden getolereerd.

In een hoorzitting over stablecoin regulering in Amerika hoopten de afgevaardigden overeenstemming te bereiken met betrekking tot de regelgeving. De hoorzitting droeg de naam: ‘Digital Assets and the Future of Finance’. Eind 2021 is er een rapport opgesteld door de President’s Working Group (PWG). Dit rapport ging over stablecoins in Amerika. De Digital Assets and the Future of Finance hoorzitting was gepland naar aanleiding van dit rapport.

De risico’s die door de PWG in het rapport zijn genoemd riep enige weerstand op bij leden van de cryptogemeenschap. Volgens deze leden zijn de risico’s niet realistisch en zorgen zij alleen maar voor extra angst voor de cryptomarkt. Deze angst kan de ontwikkeling van de markt voor digitale valuta’s vertragen en belemmeren.

Tijdens de Digital Assets and the Future of Finance hoorzitting heeft Nellie Liang het belang van stablecoin regulering in Amerika benadrukt. Volgens Liang is het belangrijk om meer toezicht te houden op de stablecoin markt in Amerika. Daarnaast moeten er ook strengere regels komen rondom de hefboomwerking in de Amerikaanse stablecoin sector.

Het belang voor strengere regels rondom de hefboomwerking komt voort uit de financiële crisis in 2007 en 2008. In deze periode, en de jaren voorafgaand aan deze periode, werd duidelijk dat hefboomwerking een belangrijke rol speelt binnen de ontwikkeling van een financiële crisis.

Stablecoin regulering in Amerika

De verschillende visies over de stablecoin regulering in Amerika

Na de getuigenis van Nellie Liang volgden ook enkele vragen. Deze vragen maakten de verschillende standpunten van Democratische en Republikeinse afgevaardigden duidelijk. De democraten waren meer bezorgd op het gebied van consumentenbescherming en probeerden de markt voor stablecoins zo vrij mogelijk te laten.

De Republikeinen waren juist meer voorstander van een strenge regelgeving. Echter, het opstellen van een centrale regelgeving was volgens hen niet van belang. De Republikeinen die aanwezig waren tijdens de hoorzitting willen dat de diverse staten in Amerika elk een eigen passende regelgeving kunnen opstellen.

Het is lastig voor de afgevaardigden om tot een gezamenlijk standpunt te komen met betrekking tot de stablecoin regulering in Amerika. Aan de kant van de Democraten stond ook Brad Sherman. Brad Sherman staat onder cryptohandelaren bekend als een grote criticus.

Zoals de cryptohandelaren al hadden verwacht was Brad Sherman kritisch tijdens de hoorzitting. Hij was niet alleen kritisch tegenover de vormgeving van de stablecoin regulering in Amerika, maar hij gaf ook commentaar op de algemene ontwikkeling van de cryptomarkt.

Hoewel cryptomunten zijn ontworpen om een efficiëntere en succesvollere economie te creëren is hier volgens Brad Sherman nog weinig aan te zien. Dit komt omdat de cryptomunten op weinig plaatsen geaccepteerd worden als betaalmiddel.

Uit de hoorzitting zijn dus geen concrete plannen voortgekomen. De hele zitting is opgenomen en terug te kijken via YouTube. Naar aanleiding van de hoorzitting gaat wel een nieuw stablecoin-rapport worden opgesteld. Dit rapport gaat de basis vormen voor een regulatie rondom digitale valuta’s. Mogelijk zal het Witte Huis over enkele weken meer in detail treden over het rapport. 

https://www.youtube.com/watch?v=DrlalQIQNAM

Plaats een reactie