Polkamon coin – Dit is alles wat je moet weten!

De kans is ongelofelijk groot dat je al eens hebt gehoord over Pokémon. Deze speelkaarten werden ooit geïntroduceerd voor kinderen, maar zijn door de jaren heen ook uitgegroeid tot een favoriet verzamelitem onder volwassenen. De aanhoudende populariteit van Pokémon heeft er voor gezorgd dat men ook al snel is gaan kijken naar mogelijkheden om een equivalent te maken op de blockchain. Het resultaat? Dat luistert naar de naam ‘Polkamon‘. Voor alle duidelijkheid is er geen enkele affiliatie tussen deze Polkamon en Pokémon, maar het concept is ongetwijfeld deels afgekeken van deze razend populaire mediafranchise. Wil jij graag ook kennismaken met dit nieuwe fenomeen in cryptoland? Neem dan vooral even de onderstaande informatie grondig door!

Polkamon PMON coin

Een eerste kennismaking met Polkamon crypto

Een Polkamon is een geanimeerd en uiteraard volledig digitaal verzamelobject. De achterliggende technologie is uiteraard de blockchain. Voor elke Polkamon geldt dat ze wordt ondersteund door een unieke, zogenaamde “non fungible token” of zogenaamde NFT. Voor elke digitale Polkamon geldt dat ze beschikt over een bepaalde hoeveelheid aan metadata. Deze voorziet elk monster van unieke eigenschappen. Vergelijkbaar met andere NFT’s die op de markt zijn terug te vinden is het ook bij Polkamon zo dat het mogelijk is om ze zeer eenvoudig te implementeren in moderne games, maar ook in andere blockchain gerelateerde toepassingen.

Hoe kun je Polkamon kopen?

Hoe kom je in het bezit van een Polkamon coin?

Polkamon werkt net als Pokémon met zogenaamde booster packs. Het gaat hierbij om pakjes die je (digitaal) kan openen en die over drie verschillende Polkamon monsters beschikken. Op moment van schrijven is het zo dat de zogenaamde Unidonkeys de vaakst voorkomende exemplaren zijn die je uit pakjes kan halen. De kans dat je een dergelijk monstertje krijgt bedraagt dan ook 19 procent. Voor Unidragons ligt die kans op minder dan 1 procent. Dit maakt meteen duidelijk dat het ene soort monster al (behoorlijk) wat zeldzamer is dan het andere exemplaar. Op deze manier blijft de drang bij de spelers bestaan om toch maar verder te zoeken naar een zo zeldzaam mogelijk exemplaar.

Enorme waarde van de zeldzaamste exemplaren

Waar binnen de Pokémon franchise vooral de Charizard kaarten zich kenmerken door een vrij hoge waarde is het zo dat bij Polkamon voornamelijk de ‘Bitcoin Unidragon’ een zeer gewild exemplaar is. De verkoopresultaten van dit monstertje maken meteen duidelijk waarom veel mensen en partijen zo’n ongelofelijke waarde toeschrijven aan NFT’s. Op verkoopplatformen is het namelijk zo dat de prijs van dit monstertje reeds oploopt tot maar liefst 140.000 dollar.

Wat kan één polkamon waard worden?

Op bovenstaande speelt het team achter Polkamon bovendien handig in. De Bitcoin Unidragon is duidelijk specifiek in het leven geroepen om uiterst zeldzaam te zijn… en te blijven. Omwille van deze reden werd ze ook uit de booster packs gehaald. Het is dus op vandaag niet langer mogelijk om dit monstertje gewoon uit een pakje te halen. Zo zorgt men er voor dat de Bitcoin Unidragon altijd een zeer zeldzaam, fel gezocht en dus ook (zeer) duur monstertje zal blijven.

Polkamon weer verkopen

Wat als je, je Polkamons weer wilt verkopen?

Het is best mogelijk dat je vanaf een bepaald ogenblik zal gaan “jagen” op een specifieke Polkamon. Het spreekt echter voor zich dat er bij het openen van de booster packs altijd een behoorlijke hoeveelheid aan geluk komt kijken. Wat doe je echter wanneer de door jou getrokken Polkamons helemaal niet in lijn liggen met de vooropgestelde verwachtingen? In dat geval kan je ze gewoon eenvoudig en snel verkopen. De Polkamons verkopen doe je voor PMON-tokens. Volgens het achterliggende team bewijst dit meteen ook dat er sprake is van een high-liquidity token. Dit uiteraard omdat er sprake is van een mogelijkheid om te swappen tussen enerzijds de PMON-tokens en anderzijds de NFT. Let wel, op het ogenblik dat er een bepaalde handeling of transactie wordt uitgevoerd moet je er rekening mee houden dat er daarvoor gasfees worden aangerekend. Deze fees zijn onder meer nodig om het toekennen van rewards mogelijk te maken.

https://www.youtube.com/watch?v=J8u_vbno1x4

Nieuwe token metrics

Polkamon heeft er voor gekozen om af te stappen van haar oorspronkelijke token burn van 25 procent. Het percentage werd drastisch teruggeschroefd van 25 naar amper 5 procent. De overige 20 procent wordt vanaf dat ogenblik aangewend om te zorgen voor liquiditeit binnen de staking pool. Concreet is er sprake van:

  • Een 75% burn wanneer er een booster pack wordt geopend;
  • 20% wordt ter beschikking gesteld van de staking pool;
  • 5% gaat naar de Fee Wallet;

Hetgeen zich in de Fee Wallet bevindt wordt eigenlijk gebruikt voor twee specifieke doeleinden. Met de bedragen die zich hierin bevinden worden immers de gasfees ingedekt en worden de transactiekosten betaald. Geheel origineel lijkt het concept achter Polkamon misschien niet, maar de bedragen die gevraagd worden voor verschillende van deze monstertjes maken wel wederom duidelijk dat er zeker bepaalde kansen bestaan voor NFT’s.

Plaats een reactie