Ethereum Name Service is klaar om de gemeenschap het roer over te laten nemen

Misschien ben je op de cryptomarkt Ethereum Name Service al wel eens tegengekomen. Dit gedistribueerde open-source naamgevingssysteem werkt op de blockchain van Ethereum (ETH) en gebruikt de afkorting ENS. Om de service van ENS goed te laten verlopen heeft het project tijdens zijn ontwikkelingsperiode met name onder toezicht gedraaid. Inmiddels is de ontwikkelingsperiode afgelopen. De makers van Ethereum Name Service laten weten dat ze er klaar voor zijn om het bestuur van de service over te laten aan de cryptogemeenschap.

Ethereum Name Service is volwassen

ENS is een systeem dat informatie aan bepaalde namen koppelt. Het werkingsprincipe lijkt eigenlijk erg op de Domain Name Service (DNS) die bekende domeinnamen op internet afhandelt. Het grootste verschil is dat ENS op de Ethereum (ETH) blockchain werkt.

Het gedistribueerde open source naamgevingssysteem van Ethereum gaat draaien op het bestuur vanuit de cryptogemeenschap. Het team achter ENS heeft laten weten dat het protocol inmiddels ‘volwassen’ is en geen besturing van het team meer nodig heeft. Bij deze aankondiging heeft het team van Ethereum Name Service ook laten dat het protocol altijd al uit ging van een visie welke gedecentraliseerd is. ENS is altijd openbaar geweest en van openbaar nut. Het is een protocol dat volgens de makers toebehoort aan de ENS gemeenschap van de cryptowereld. Nu het project in dergelijke mate ontwikkeld is dat het als volwassen gezien wordt door het team, wordt het bestuur doorgegeven aan de gemeenschap.

De woordvoerder van het project liet weten: ‘’In het bijzonder willen we dat de ENS root multisig de controle over geeft aan de cryptogemeenschap met betrekking tot de bestaande ENS-schatkist, de toekomstige fondsen en de controle van het. ETH-registratiecontract dat verantwoordelijk is voor het prijs- en registratiemechanisme voor .ETH namen.’’ Wanneer we deze uitspraak goed lezen dan wijst dit aan dat de gemeenschap bestuursrechten gaat krijgen over een aantal van de belangrijkste componenten die tot het protocol van de Ethereum Name Service behoren.

Naast de overname van het bestuur heeft het project ook nog een andere aankondiging gedaan. Het project heeft laten weten dat er een DAO gaat aankomen. Er is een structuur voorgesteld voor deze DAO en ook de tokendistributie en toewijzingslay-out zijn openbaar gemaakt door het team van ENS.

Ethereum Name Service gereed

De rechten voor de gemeenschap

Een paar zinnen geleden lieten we al weten dat het erop lijkt alsof de belangrijkste bestuur componenten van ENS in de handen komen te liggen van de crypto gemeenschap. Maar hoe gaat dit in zijn werk? Het protocol van de Ethereum Name Service maakt het mogelijk voor mensen om te stemmen over de ENS-grondwet.

Deze grondwet gaat bestaan uit een aantal richtlijnen die gelden voor iedereen die toetreedt tot of behoort tot de ENS gemeenschap. Dit stemmen kan voor een week. De start ligt op 8 november 2021. Wanneer de stemmen zijn geteld en het ENS-tokendistributieproces is afgerond, dan kan er gestemd worden over andere belangrijk componenten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan protocolparameters zoals prijzen. Uiteraard mag iedereen die deel uitmaakt van de ENS gemeenschap meestemmen. Deze zelfstandigheid voor de mensen die toebehoren aan ENS maakt de Ethereum Name Service een nauwkeurig voorbeeld van een DAO.

Van de totale toevoer is 25% toegewezen aan de airdrop. Dit zal verdeeld worden over diverse .ETH-houders. We spreken dan over meer dan 137.000 accounts. Een tweede kwart, dus opnieuw 25% wordt toegewezen aan bijdragers. Onder bijdragers vallen 100 individuen, groepen en honderden gebruikers van Discord. De overige 50% komt terecht in de DAO-gemeenschapskas. Alle tokens die overblijven na de week waarin geclaimd en gestemd kan worden komen terecht in de DAO-schatkist. Dit maakte de Ethereum Name Service op 3 november 2021 bekend via het sociale media platform Twitter. De airdrop werkt met terugwerkende kracht per account en niet per naam heeft ENS laten weten.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xf2bUGW8ATw

Plaats een reactie