MiCA voorstel maakt het gemakkelijker voor Bitcoin miners om hernieuwbare energie te gebruiken

De wereld van cryptocurrencies wordt steeds populairder. Crypto munten zijn in principe gedecentraliseerd waardoor er geen centrale overheden of instanties zijn die macht hebben over de markten. Veel regelgevende instanties willen de grip op het economische systeem niet volledig verliezen. Daarom zijn regelgevende instanties als de Europese Unie (EU) druk bezig met het ontwikkelen van wetten en regels die de ontwikkelingen van de cryptowereld beperken of in goede banen leiden. Zo heeft de EU recentelijk het voorstel van Markets in Crypto-Assets (MiCA) besproken. Door dit voorstel aan te nemen wordt het gemakkelijker voor Bitcoin miners om hernieuwbare energie te gebruiken voor hun werkzaamheden.

Het voorstel van de MiCA

In september van het jaar 2020 werd het voorstel van de MiCA voor het eerst openbaar voor publiek. Het voorstel is ontzettend groot en uitgebreid waardoor het maar liefst 168 pagina’s heeft. Niet iedereen was enthousiast over het voorstel. Volgens de Senior Lecturer in Law van de Universiteit van Liverpool zal een aanname van het voorstel van de MiCA in het nadeel zijn van kleinere miners. Het zal moeilijker zijn om de EU te betreden wanneer je een kleinere miner bent.

De Europese Unie is ook naar het voorstel van de MiCA gaan kijken. Inmiddels heeft het Europees parlement het voorstel geparkeerd op de lijst waarop diverse wetgevingsprioriteiten staan. Deze prioriteiten wil het parlement nog behandelen voor het einde van 2021. Op dit moment heeft het Europese parlement het voorstel nog niet behandeld waardoor de MiCA nog in afwachting is van de uitspraak. De Commissie Economische en Monetaire Zaken (ECON) als onderdeel van het Europese parlement is al wel aan het beraadslagen rondom het voorstel.

Er is een internationaal adviesbureau genaamd XReg Consulting dat het voorstel voor het publiek heeft geanalyseerd. Het blijkt dat het voorstel zo ontzettend veel pagina’s kent doordat er in de afgelopen 3 maanden maar liefst 1160 verschillende amendementen op het voorstel zijn ingediend. Amendementen zijn wijzigingen of toevoegingen aan het voorstel. Deze toevoegingen moeten het voorstel verduidelijken en verschillende standpunten weerspiegelen. Ook moesten de effecten op het milieu duidelijker uitgewerkt worden in opdracht van een aantal afgevaardigden van het parlement.

MiCA voorstel

Miners kunnen zich snel aanpassen

Terwijl het voorstel van de MiCA bekeken wordt door de raadsleden van het Europese parlement en zijn commissies blijven andere mensen op de cryptomarkt invloed houden op de situatie. Diverse experts maken analyses van hoe de huidige situatie is en schetsen een beeld van de situatie op het moment dat het voorstel wordt goedgekeurd. De invloeden van het voorstel op de crypto mining wereld en de handel in cryptocurrencies wordt op deze manier duidelijk gemaakt.

De oprichter van BlockBridge Consulting heeft aangegeven dat het voorstel niet voor iedere miner evenveel problemen zal opleveren. Volgens de oprichter van dit mining adviesbureau zijn de meeste miners namelijk al bezig met het vinden van hernieuwbare energiebronnen om hun mining apparatuur mee te draaien. Dit komt omdat miners niet alleen streven naar een toekomst met cryptomunten, maar ook naar een toekomst waarin het milieu hersteld is en het gebruik van groene energie is geoptimaliseerd. In Europa en Rusland kun je al veel mining farms vinden welke draaien op hernieuwbare en duurzame energie.

MiCA

MiCa voorstel past goed bij de weg die Argo wil bewandelen

Het voorstel van de MiCA past volgens de CEO van crypto mining bedrijf Argo Blockchain ook goed bij de nieuwe weg die de EU wil gaan bewandelen. Het voorstel past bij het crypto klimaatakkoord dat Argo in mei van 2021 heeft ondertekend. Daarin staat genoteerd dat de activiteiten rondom crypto mining in 2030 allemaal klimaatneutraal en efficiënt moeten zijn op het gebied van energieverbruik.

Of dit doel behaald gaat worden is afhankelijk van diverse factoren. Als eerste is de prijs van de hernieuwbare energie erg bepalend. Immers, als deze vorm van energie duur is dan kunnen bedrijven minder snel hun volledige capaciteiten overzetten op deze energie zonder verlies te maken. Daarnaast is ook de beschikbaarheid een factor welke een belangrijke rol speelt. Is er in de toekomst wel genoeg hernieuwbare energie beschikbaar voor de cryptowereld? Naar verwachting zal dit gelukkig wel het geval zijn.  

https://www.youtube.com/watch?v=WRda_t7bWMc

Plaats een reactie